Çevre Bakanlığı Ümraniye’de sağlık alanını ticaret ve konut alanı yaptı

İstanbul Ümraniye’de, ilçe belediyesine ait sağlık alanını ticaret ve konut arazisi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açıldı

Çevre Bakanlığı Ümraniye’de sağlık alanını ticaret ve konut alanı yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ümraniye’de bulunan ve ilçe belediyesine ait sağlık alanını ticaret ve konut alanına dönüştürdü.

Ümraniye Çakmak mahallesi, 189 ada, 4 ve 32 parseller ile tescil dışı alana  ait 15 dönüm belediye sağlık alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar  Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Planı değişikliği ile Ticaret ve Konut alanına dönüştürüldü. Onaylanan planlar 07.02.2020 tarihinde askıya çıkarıldı.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne komşu

Kararı Sendika.Org’a değerlendiren İnşaat Mühendisi ve önceki dönem İBB CHP Meclis Üyesi İbrahim Doğan, fonksiyonu dönüştürülen alanın İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne komşu olduğunu belirterek, alanın yandaş rant çetelerinin iştahını kabarttığını belirterek şunları söyledi:

İmar plan tadilatı ile fonksiyonu değiştirilen ve ticaret/konut alanına dönüştürülen 15 dönümlük belediyeye ait sağlık tesisi alanı İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin yanında bulunuyor ve bu konumu da yandaş rant çevrelerinin iştahını kabartmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kamusal alanı ticari amaçlarla imara açarak bu kente ihanet etmeye hız kesmeden devam ediyor. Eski Çakmak yeni ismiyle Siteler Mahallesi’nde bulunan ve meri planlarda belediyeye ait sağlık alanı ve kısmen park olan 189 ada, 4, 32 parseller ve tescil dışı alan bağlantı yollarının bulunduğu yerde. Ataşehir ilçesinin komşuluğunda ticari merkezlerin yoğun olduğu alanda olması rant ve ticari anlayışın temsilcilerini adeta rahatsız etmiştir.

İstanbul’u gökdelenler kentine çevirerek beton kent yaptılar

Hava fotoğraflarından da görüldüğü gibi alanda yüzlerce çam ağaçları mevcuttur.  Bölgede yeşil ve park alanlarını yapılaşmaya açarak rant çevrelerine peşkeş çeken siyasi iktidarın sorumluları İstanbul’u gökdelenler kentine çevirerek beton kent yaptılar. Kentin  ormanlarını, yeşilini, kıyılarını, sit alanlarını kuşatma altına alarak hızla yok ediyorlar.  İki yıl önce “bu kente ihanet ettik, bundan böyle 5 kattan fazla yapılara izin vermeyeceğiz” diyen siyasi iktidarın baş sorumlusuna sormak lazım; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sizin kararnamenize istinaden  bu sağlık alanını imar tadilatı ile ticaret, konut alanına dönüştürüyor ve bodrumlar hariç 10 katlı inşaat yapım  hakkı veriyor.  Söylemleri ile uygulamaları bir birini tutmayan, çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapan bir siyasi anlayış. Halkın aklıyla alay eden bu rant ve çıkar çevrelerinin siyasi temsilcileri İstanbul’un planlarından, yeşil alanlarından, kamusal alanlarından elini çekmelidir. Zira kenti rant ve çıkarları uğruna adeta yağmaladılar.

Yapılan bu plan değişikliği ile “riskli yapıların yerine yurttaşlara yeni yapı yapmak” aldatmacası bahanesi ile arazide rezidanslar, ticari merkezler yaparak kamu rantını yandaşlara aktarmak olduğunu belirten Doğan, “Bu plan tadilatı kamu yararı taşımadığı gibi kamusal alanı yok etmekte ve bölgeye yeni yapı yoğunluğu ve nüfus artışı getirmektedir. Zira bu plan tadilatı plan ilkelerine ve plan bütünlüğüne aykırıdır” dedi.

10 kat, 35 bin metrekare

Yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile sağlık alanı fonksiyonu kaldırılarak ticaret/konut fonksiyonu getirilmiş ve yoğunluk 2 emsal verilmiş.

Yükseklik 10 kat olarak belirlenmiş. Buna göre bodrum katlar hariç yaklaşık 35 bin metrekare yapı alanı olacak.  Bu plan tadilatları yapılırken İBB ve yerel belediyeler yok sayılıyor ve görüşleri dahi alınmıyor. Esas görevi kentleri korumak ve yaşanılır hale getirmek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aksini yaparak, kentin yeşilini, doğasını yok etmek için ne gerekiyorsa yapıyor. Yurttaşlar adeta kenti Çevre ve Şehircilik Bakanlığından korumaya başladılar.

Yasalara ve plan ilkelerine aykırı olan bu plan tadilatları ile adeta kent suçu işleniyor. Kamu yararı taşımayan bu plan tadilatları geri çekilmeli, donatı alanları korunmalı, bölgede bulunan yurttaşların deprem toplanma alanına ve yeşil alana ihtiyacı vardır.  Söz konusu plan tadilatını kabul etmiyoruz ve yasal süresinde itirazımı yapacağım.

Sendika.Org