Malatya ve Elazığ afet bölgesi ilan edilsin teklifi

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Malatya ve Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

Malatya ve Elazığ afet bölgesi ilan edilsin teklifi

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, 41 kişinin yaşamını yitirdiği ve bin 607 kişinin yaralandığı Elazığ merkezli depremin ardından, Elazığ ve Malatya’nın afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren bir kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Teklifin gerekçesinde, “Yaraların sarılması ve zararların tazmin edilmesi ile olası depreme karşı alt yapısı güçlü hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çok geniş bir coğrafyayı etkileyen depremden ötürü yaraların hızlıca sarılması ve zararların giderilmesi en öncelikli gündem olmalıdır. Bu kapsamda, kanun teklifimiz ile Elazığ ve Malatya kentlerimiz afet bölgesi ilan edilmektedir” ifadesi yer aldı.

Kanun teklifinin madde ve gerekçeleri şöyle:

15/5/1959 Tarihli Ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Madde 1 – 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 27 – Elazığ ve Malatya illeri ve çevresi 27 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremden ve bu depremin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan ötürü afet bölgesi ilan edilmiştir.

Bu afet bölgesi ilan edilen yerlerde yurttaşların depremden zarar gören konut, işyeri, barınak vd. için alacakları yardımlarda bu kanun hükümleri uygulanır.

Madde 2 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu kanun hükümleri Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür.

Sendika.Org