İstanbul MMO: “Denetimsizlik can alıyor, müfettişler ofislerinde oturtuluyor”

Dün İstanbul Hadımköy'de bindikleri sepet monte edilmiş vincin devrilmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti. Birçok ilde vinç devrilmesi ya da vinç sepetinden düşme sonucu işçilerin hayatlarını kaybettiğini hatırlatan İstanbul MMO yaşanan iş cinayetiyle ilgili yazılı açıklama yayımladı

İstanbul MMO: “Denetimsizlik can alıyor, müfettişler ofislerinde oturtuluyor”

Dün (12 Ocak) İstanbul Hadımköy’de bindikleri sepet monte edilmiş vincin devrilmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti. Daha önce de Adana’da, Adıyaman’da, İzmir’de, Bodrum’da, Bursa’da ve İstanbul’da vinç devrilmesi ya da vinç sepetinden düşme sonucu işçilerin hayatlarını kaybettiğini hatırlatan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi yaşanan iş cinayetiyle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

İş cinayetleri açıklamasının Ankara’da engellendiği saatlerde…

İstanbul MMO Başkanı Yunus Yener imzasıyla yayımlanan raporda “Dün İSİG Meclisi raporunun Ankara’da açıklanmasının engellendiği saatlerde İstanbul Hadımköy’de 2 işçi, bindikleri sepet monte edilmiş vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Hadımköy’de yaşanan iş cinayetini değerlendiren Yener, işçilerin kullandığı aracın yük kaldırmak için tasarlandığını vurgulayarak, sepetli vincin yüksekte çalışmaya uygun bir araç olmadığını belirtti. Yüksekte çalışma yapmak amacıyla mobil vinç, forklift vb. ekipmanlar değil yükseltilebilir seyyar iş platformunun kullanılması gerektiğini söyleyen Yener, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanının ticarileştiğini ifade etti.

“Müfettişler ofislerde oturtuluyor”

Yazılı açıklamada “Kazaların teknik nedenlerine baktığımızda, hep birbirinin benzeri ve tekrarı olduğunu görüyoruz. Önlenebilir kazalarda her gün 5 kişi hayatını kaybetmekte ve işyerleri denetlenmemektedir” ifadelerini kullanan Yener, İSİG yönünden denetim yapan müfettiş sayısının 420 olduğunu ve yıl boyunca toplam 12 bin 649 denetimin kayıt altına alındığını söyledi. Bu sayıya göre her bir müfettiş başına yılda 30 denetimin düştüğünü belirten Yener, “Yıllardır ofislerinde oturtulan müfettişler 2020 yılında da ofislerde oturtulmaktadır” ifadesini kullandı.

MMO’dan yayımlanan yazılı açıklamanın sonunda iş cinayetlerinin önlenmesi için şu öneriler sıralandı:

  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması, kararların alınması ve işyerlerinde denetim, diğer sosyal tarafların görüşleri önemsenmeden tek başına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından yerine getirilmektedir. Sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB, AÇSHB ve Sağlık Bakanlığı’nın katılımı ile idari ve mali yönden bağımsız, çoğunluğunu emek örgütlerinin oluşturduğu ulusal bir enstitü oluşturulmalıdır.
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işlevsizleştirilen, nerede ise ortadan kaldırılan “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” hükümet ve işveren ağırlıklı bir yapıdan çıkarılmalı, çalışanlar, çalışan örgütleri ve meslek örgütleri ağırlıklı hale getirilmelidir.
  • Esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal hale getiren, kıdem tazminatlarını, fazla mesai ücretlerini, sendikal hak ve yetkileri budayan işçi sağlığı ve iş güvenliğini işveren yükümlülüğü olarak görmeyen, örgütlülük önüne engeller koyan yasa ve diğer düzenlemeler iptal edilmelidir.
  • Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE başta olmak üzere, ilgili diğer bakanlıklar ve kuruluşlarla iş birliği içinde olunmalıdır. Çalışma alanına ilişkin görevler AÇSHB’den ayrı bir Bakanlık olarak örgütlenerek yeniden yapılandırılmalıdır.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin piyasalaştırılması, yaşanan sorunların en temel nedenidir. İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı ve piyasanın insafına bırakılmamalıdır.
  • İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bakanlık kamusal denetim yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Sendika.Org