Bekçilere üst arama ve silah kullanma yetkisi veren düzenleme Meclis komisyonundan geçti

Bekçilere zor ve silah kullanma, üst arama gibi yetkiler veren “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi”, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi

Bekçilere üst arama ve silah kullanma yetkisi veren düzenleme Meclis komisyonundan geçti

Çarşı ve mahalle bekçilerine vatandaşlara kimlik sorabilme, üst arama, silah ve zor kullanma yetkisi ile adli görevler verilmesi gibi düzenlemeleri içeren “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi”, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

MAHKEME KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ: “BEKÇİ KİMLİK SORAMAZ”

Komisyonda, yasa teklifinde bekçilere verilen, araç durdurma, kimlik sorma yetkileri korunurken, üst aramasıyla ilgili tanımlanan “sıvazlayarak” ifadesi madde metninden çıkarıldı.

Jandarma teşkilatında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin kolluk yetkilerini genişleten yasa teklifi, İçişleri Komisyonu’nda iki gün süren tartışmalı oturumların ardından kabul edildi.

Bekçilere “zor ve silah kullanma” dahil geniş yetkiler verilmesi nedeniyle muhalefetin “yeni bir polis örgütü kurulmak istendiği” eleştirisini yönelttiği teklifle getirilen bazı yeni düzenlemeler şöyle:

– Bekçiler, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

– Görev saatleri içinde ve görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

– Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.

– Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

– Makul bir gerekçeyle “durdurma” yetkisini kullanacak, kimlik veya diğer belgeleri isteyebilecek.

– Kişinin şüphe uyandırması durumunda üst araması yapabilecek, araçların görünmeyen bölümlerinin açılmasını isteyebilecek.

– Çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için tedbir alabilecek.

– Şiddet mağduru kadın ve çocuklara doğrudan yardım edebilecekler.

– Bekçiler, jandarma hizmetleri sınıfına dahil edilecek ve emeklilik yaşları 60 olacak.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur