10 Ekim Katliamı’nın gerçekleştiği alana “anıt meydan” tasarım projesi başladı

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Der, 10 Ekim Katliamı’nın gerçekleştiği yerin anıt meydan olarak düzenlenmesi için bir tasarım projesi yarışması başlattığını duyurdu. “Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi” başlığıyla düzenlenen tasarım yarışmasıyla Ankara Garı ve yakın çevresinin “emek, barış ve demokrasi” temaları ile bir tür anı mekân olarak yeniden kurgulanması hedefleniyor

10 Ekim Katliamı’nın gerçekleştiği alana “anıt meydan” tasarım projesi başladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği (10 Ekim Der) 10 Ekim Katliamı’nın gerçekleştiği yerin anıt meydan olarak düzenlenmesi için bir tasarım projesi yarışması başlattığını duyurdu.

Düzenleyici kurumlar, başta peyzaj mimarları, mimarlar ve şehir plancıları olmak üzere heykeltraş, ressam, grafik tasarımcısı gibi meslek gruplarından bireyleri tasarım projesine katılmaya davet etti.

“Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi” başlığıyla düzenlenen tasarım yarışmasının duyurusu ise şöyle:

10 Ekim Ankara Katliamı, insanlığa karşı işlenen suç olarak tarihe geçmiştir. Katliamdan sonra, Ankara Garı ve çevresi Emek, Barış ve Demokrasi için mücadele çağrısı yapan mitingin konusu ile özdeş hale gelmiştir. Yarışma; 10 Ekim Ankara Katliamı’nın toplumsal düzlemde unutulmamasını sağlamayı; hayatını kaybetmiş ve hayatta kalan bireylerin anısını onurlandırmayı; hafızayı mekânda ve gündelik yaşamda yeniden üretmeyi amaçlamaktadır. Ankara Garı ve meydanının kuşaklar boyunca ortak değerlerimiz olan emek, barış ve demokrasiye adanarak yurttaşların bir araya geleceği bir kamusal mekân olarak yeniden üretimi hedeflenmektedir.

Hatırlamak, toplumun belleğini geleceğe taşıyan önemli bir pratiktir. Belleğin pratikler vasıtasıyla mekânda yeniden üretilmesi, kenti kuşaklar arasında toplumsal bilinç ve farkındalıkların yeniden üretildiği, tüm bileşenleri ile yaşayan ortak bir zemin olarak kavramamızı da olanaklı kılmaktadır. Katliamda hayatını kaybedenleri anmak, yaşanan insanlık suçunu hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla meydanın bütüncül bir yaklaşımla ve bir tür “anıt meydan” olarak yeniden ele alınması sağlanacaktır.

Bu meydan emek, demokrasi ve barış meydanıdır

Tasarım projesiyle birlikte Ankara Garı ve yakın çevresinin “emek, barış ve demokrasi” temaları ile bir tür anı mekân olarak yeniden kurgulanmasının amaçlandığının belirtildiği açıklamada tasarıma yönelik hedefler şöyle sıraland��:

 • Ankara Gar Meydanı’nın olayın toplumsal bellekteki önemi doğrultusunda, kent bütününde algılanabilir bir kent meydanı olarak dönüşümünü olanaklı kılmak.
 • Meydanın, emek, demokrasi ve barış meydanı olarak ortak kavrayışını sağlamak ve kamuoyu nezdinde farkındalığını güçlendirmeye yönelik kapsayıcı bir kentsel mekân olarak dönüşümünün önünü açmak.
 • Ankara Gar Meydanı’nın kültürel hafıza mekânı olarak 10 Ekim’e ilişkin anı boyutunu mekânsal tasarımın ana unsuru olarak yorumlamak.
 • Cumhuriyetin kuruluş döneminden itibaren kentsel kurgunun önemli bir bileşeni; kamusal ve toplumsal mekân olan Gar Meydanı’nı geleceğe taşıyacak tasarımlar geliştirmek.
 • Farklılıkların barış ve demokrasi ekseninde saygı, diyalog çerçevesinde bir arada yer alabileceği bir kentsel niteliği seçenekleri ile ortaya koymak.
 • 10 Ekim’e dair hafızanın korunmasına, gelecek nesillere aktarılmasına, kolektif belleğin oluşumuna ve toplumsal vicdanın gelişimine katkıda bulunmak.
 • Ankara kenti bütününde terör saldırılarının gerçekleştirdiği benzer alanlarda insanlık suçlarının anımsanmasına yönelik düzenlemelerin önünü açmak, buna benzer alanların dönüşümü için fikir, perspektif, model önerileri geliştirmek.
 • Hâkim mekân üretimi pratiklerine karşı toplumsal olarak kamusal mekânın üretimi sürecini öne çıkarmak.
 • Meydanın çevresi ile bütünleşik şekilde yeniden ele alınması ile kentsel imge değerini güçlendirmek.

Proje takvimi ve teslim tarihi

Teslim tarihinin 24 Şubat 2020 olduğu tasarım projesinin takvimi ise şöyle:

 • Sorular için son gün: 6 Aralık 2019
 • Soruların cevaplanması: 13 Aralık 2019
 • Yer görme: 21 Aralık 2019
 • Proje Teslim tarihi: 24 Şubat 2020
 • Jüri Değerlendirmesi: 29 Şubat – 1 Mart 2020
 • Değerlendirme Konferansı: 3 Mart 2020
 • Yarışmayı Kazananların açıklanması: 5 Mart 2020

Yarışmanın gerekli bilgilerinin ve dökümanlarının yer aldığı web sayfasına 10ekimanitmeydan.org adresinden ulaşılabilir.

Düzenleyici kurumların yayımladığı duyuru açıklaması “Tüm duyarlı kamuoyunu da bu tarihi süreçte yer almaya ve bizlere omuz vermeye davet ediyoruz. Katliamda hayatını kaybeden 103 yurttaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 10 Ekim Ankara Katliamının unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadeleriyle son buldu.

Sendika.Org