TTB’den şehir hastaneleriyle ilgili Sayıştay’a suç duyurusu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), şehir hastanelerinin, yetersiz ön hazırlık, mevzuata aykırı yetkilendirme, ihale komisyonlarınca eksik inceleme ve uygulamayı denetleyecek birimlerin kurulmamasından dolayı kamunun zarara uğratıldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu

TTB’den şehir hastaneleriyle ilgili Sayıştay’a suç duyurusu

Kamu-Özel İşbirliği projeleriyle yapılan şehir hastanelerinin yapımında ve işletilmesinde yaşanan usulsüzlükler sebebiyle kamu zararı oluştuğu bildirerek Sayıştay’a suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde gerekli incelemenin yapılarak, ihmali ve suistimali bulunduğu tespit edilen ilgililer hakkında yargılama yapılması ve oluşan kamu zararının söz konusu ilgililerden tahsil edilmesi talep edildi.

Türk Tabipleri Birliği, 2011 yılında, ilk ihaleler yapılmaya başladığından bu yana hukuksal başvurular yapmıştı.

Sayıştay Raporu’nda kamu zararı ortaya çıkmıştı

Sayıştay’ın 2018 Yılı Denetim Raporu’nda yer alan tespitlerde söz konusu kamu zararı ortaya çıkmıştı. Raporda, kamu kaynağında artışa engel ve azalmaya neden olunduğu, tamamlanmamış işler için ödeme yapıldığı ve tamamlanmamış işler için kabul tutanağı düzenlendiği, tıbbi hizmetlerin mevzuata aykırı biçimde şirketlere devredildiği, rayicin çok üzerinde ödemeler yapıldığı belirlenmişti.

2020 bütçe görüşmelerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şehir hastanelerinin özel sektörle birlikte yapımından vazgeçileceği sinyalini vermişti.

Sendika.Org