TMMOB: Çok geç olmadan Kanal İstanbul Projesi’nden vazgeçilmelidir!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kanal İstanbul projesi ÇED raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve Prof. Dr. Haluk Eyidoğan projenin ortaya çıkaracağı olası sorunlarla ilgili bir sunum yaptı

TMMOB: Çok geç olmadan Kanal İstanbul Projesi’nden vazgeçilmelidir!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından, Kanal İstanbul projesi ÇED raporuna ilişkin, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi.

TMMOB İstanbul İl koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik’in açıklama metnini okuduğu basın toplantısında, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve Prof. Dr. Haluk Eyidoğan yer aldı.

Kanal İstanbul Projesi ÇED raporuna ilişkin bir sunum gerçekleştiren Mücella Yapıcı, projenin ekolojik bir yıkım getireceğini ifade ederek; “Bu bölge Türkiye’nin en önemli ekolojik rezerv alanı. Bütün yüzeysel su kaynakları bu bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla bu proje tüm canlı habitatları için yarılma ve yok olma projesidir” dedi.

Projeyi olası deprem riskleri üzerinden değerlendiren Prof. Dr. Haluk Eyidoğan “ Kanal İstanbul için açılacak devasa çukurun kaybettiği 3.6-4.5 milyar ton yükün kalkması ve yeraltı sıvı gözenek basıncı değişimleri nedeniyle yakın çevresindeki, yeryüzü ve yeraltı gerilme dengeleri bozulacaktır” ifadelerini kullandı.

Projenin sorumluları meslek odalarını göz ardı ediyor

TMMOB İKK adına Cevahir Efe Akçelik’in okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde, İstanbul, Trakya, Marmara ve Karadeniz için, coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel, yani yaşamsal bir yıkım ve bir eko-kırım projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlık süreçlerinin hızlandırıldığı görülmektedir. Son günlerde, İstanbul, Trakya, Marmara ve Karadeniz için, coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel, yani yaşamsal bir yıkım ve bir eko-kırım projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlık süreçlerinin hızlandırıldığı görülmektedir.

Bu süreçte, önce 2018 yılında Çevresel Etki Değerlendirme Ön Başvuru Raporu hazırlanmış ve sunulmuştur. Şimdi ise, kapsamlı bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlandığını ve bu raporun 28.11.2019 tarihinde, yani bugün, İnceleme, Değerlendirme Komisyonu’na taşındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu toplantı meslek odalarının ve TMMOB’un katılımı olmadan gerçekleştirilmektedir. Projenin sorumlularının, konunun tarafı olan meslek odalarını göz ardı eden bu tutumunu takdirlerinize sunuyoruz.

Proje yok hükmündedir

ÇED Dosyası ve eklerinin TMMOB, çalışma grubu tarafından incelendiğini belirten Akçelik şu açıklamalarda bulundu:

  • Bugün İstanbul, içme suyunun %70’ini başka illerden karşılamak zorunda bırakılmış bir şehir iken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yeni “İstanbul susuzluğa doğru yürüyor” demişken, mevcut su kaynaklarımızın yok edilmesi söz konusu bile olamaz.
  • Kuzey ormanlarını, meraları, tarım alanlarını, tüm hassas ekosistemleri yok edecek bu proje savunulamaz.
  • Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıran bu projeyi kabul etmiyoruz.
  • Kentin tüm kuzey bölgesini ve hassas ekosistemlerini, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarını “baskısı altına alacak bu projeyi kuvvetle reddediyoruz.
  • Sosyolojik etkileri çok güçlü olacak, bölgede yerinden edilmelere yol açacak, halkın yaşam kalitesini ve ekonomisini derinden sarsacak, yaşam ve su hakkını elinden alacak bu projenin, Anayasa’nın 56. maddesine aykırı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.
  • İstanbul Boğazı’nda sağlanamayan geçiş güvenliğinin Kanal İstanbul’da sağlanmasının mümkün olmadığını iddia ediyoruz.
  • İstanbul’un Kent Anayasası olan ve 2009 tarihinde onaylanan 1/100 000 İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın genel planlama ilkelerine ve esaslarına aykırı olan, planlara sonradan işlenen ve plan ana kararlarıyla çelişen Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’un üst ölçekli planında hukuken yer alması mümkün olmayan bir projedir ve bu özelliğiyle yok hükmündedir diyoruz.

Sendika.Org