Termik santrallere verilen havayı kirletme izni uzatılmak isteniyor

Termik santrallerin baca gazı ve kül barajı gibi halk sağlığını tehdit eden etmenlere karşı yapması gereken düzenlemeler için 2019 yılının sonunda dolacak olan mühlet, Haziran 2022’ye kadar uzatılmak isteniyor

Termik santrallere verilen havayı kirletme izni uzatılmak isteniyor

Termik santrallerin baca gazı kükürt giderim tesisi, filtre sistemleri ve kül barajı gibi halk ve çevre sağlığının korunması için yapması gereken düzenlemeler için verilen süre ikinci kez uzatılmak isteniyor.  Daha önce defalarca kez uzatılan 2015’de alınan kararla 2019 yılının sonu olarak belirlenen süre, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2/2312 Esas Numaralı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile 2022 yılına uzatılmak isteniyor.

350.org Türkiye Temsilcisi Efe Baysal, Afşin Elbistan B Termik Santrali hariç 14 santralin özelleştirildiğini söyleyerek, “Bu santrallere 2013 yılından itibaren Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarını hiçe saymak pahasına ek süre verilmiş ve çevre yatırımlarını yapmaları talep edilmiştir. Oysaki bu şirketler çevre ve halk sağlığını hiçe sayarak, söz konusu çevre yatırımlarını 6 yıldır hayata geçirmemekte havayı kirletmeye ve halk sağlığına zarar vermeye devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

Bu santrallerin çevre izinleri olmadan çalışmamasını, havayı kirletmeye devam etmemeleri için çağrıda bulunan Baysal, TBMM’deki tüm partilere seslenerek, “Temiz hava hakkını talep eden yüz binlerce insana, bu santrallere ilişkin 14 Şubat 2019’da verdikleri̇  sözü istisnasız bir şekilde yerine getirmenizi ve havayı kirletme tasarısını kabul etmemenizi talep ediyoruz” dedi.

Açıklamasında Temiz Hava Hakkı Platformu’nun Kara Rapor isimli çalışmasına değinen Baysal, “En eski santrallerden Kahramanmaraş’taki Afşin Elbistan kömürlü termik santrallerinin yer aldığı Kahramanmaraş’ın %25,1 oranı ile hava kirliliğine bağlı ölümlerin il bazında yüzde olarak en fazla olduğu ikinci il olduğunu saptamıştır. Toplam yedi santralin bulunduğu Zonguldak’ta ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mobil istasyonuyla 2018’de yapılan ölçümler PM10 değerlerinin DSÖ’nün sınır değerlerinin üç katı olduğunu ortaya koydu” dedi.

Baysal, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 1 Kasım 2019’da kabul edilen düzenlemenin Meclis Genel Kurulu’da yasalaşırsa bu santrallerin Haziran 2022’ye kadar halk sağlığını tehdit etmeye devam edeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin en kirli 15 termik santralinin havayı kirletmemesi için yapmaları gereken düzenlemeler için şirketlere daha önce defalarca süre tanındı. 2014 yılında, Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 56. Maddesi uyarınca, bu santrallerin kirlilik saçmasını anayasaya aykırı buldu ve 2021 yılına kadar verilen izni iptal etti.  2015 yılında yapılan yeni yasal düzenleme bu santrallere son olarak 31 Aralık 2019 sonuna kadar süre tanındı ve Anayasa Mahkemesi 2017 tarihli kararında, bu santrallerin 2019 sonuna kadar gerekli düzenlemeleri yapmalarını zorunlu tuttu. 2019 yılının Şubat ayında verilen sürenin tekrar uzatılması ile ilgili meclise gelen kanun teklifi tüm partilerin ortak kararıyla geri gönderildi ve bu santrallerin 2019 yılının sonuna kadar bu düzenlemeleri yapması konusunda ortak açıklamalar yapıldı. Anayasa Mahkemesi, 2014 ve 2017’de iki kez, Türkiye’nin en kirli, zehir saçan termik santrallerinin çevre yatırımlarını yapmalarına, 2019 yılı sonuna kadar bu düzenlemelerin tamamlanmasının mecburi olmasına karar verdi.

Sendika.Org