Foçalı kadınlar Uluslararası Sözleşmeler Semineri’nde bir araya geldi

İzmir’den 30 farklı kadın örgütünden 74 kadının katıldığı Uluslararası Sözleşmeler Semineri 15-17 Kasım tarihleri arasında Foça'da gerçekleşti

Foçalı kadınlar Uluslararası Sözleşmeler Semineri’nde bir araya geldi

İzmir’den 30 farklı kadın örgütünden 74 kadının katıldığı Uluslararası Sözleşmeler Semineri 15-17 Kasım tarihleri arasında İzmir’in ilçesi Foça’da gerçekleşti. Seminer Foça Barış Kadınları Platformu tarafından Foça Belediyesi Karakum Plajı Sosyal Tesisleri’nde düzenlendi.

Akademisyen İlknur Yüksel Kaptanoğlu’nun moderatörlüğünde “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcıların Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” ve “Tavsiye Kararları ve Gölge Raporlar”ın incelenmesi ile başlayan seminer, Avukat Şenay Tavuz ve Arzu Hazer moderatörlüğünde “İstanbul Sözleşmesi ve GREVIO Değerlendirme Raporu”nun tartışılmasıyla devam etti.

Sevna Somuncuoğlu moderatörlüğünde yapılan “Kadınların Barışı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 1325’in Önemi” hakkında yapılan tartışma ve bilgi alışverişinin ardından, kadınlar çalışmanın son kısmında aşağıda belirtilen konular hakkında çalışmalara ağırlık vereceklerini duyurdular:

  • Yereldeki kadın çalışmalarının ortaklaştırılması ve belediyelerin ve Kent Konseyi Kadın Meclisleri’nin katkısı ve desteğini sağlamak için çalışmalar yürütülmesi.
  • İzmir ve ilçeleri ile genel olarak Ege bölgesindeki inisiyatif ve sivil toplum örgütlerinden kadınları bir araya getirmek için Ege Kadın Grupları Ağı kurulması için çalışmalar yürütülmesi.
  • Kadınların insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, uluslararası sözleşmeler, kadınlara yönelik şiddet, barış, erkek egemen dil, üreme sağlığı gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması.
  • Kadınlara ilişkin uluslararası sözleşmelerin izlenmesinde kadın örgütlerinin hazırladıkları Gölge Raporlar’a katkıda bulunulması.

Sendika.Org