Mersinli kadınlar erkek şiddetine karşı eylemdeydi: “Ölmek değil yaşamak istiyoruz”

Mersin Kadın Savunma Ağı, Gülnar ilçesinde yaşadığı köyde ağabeyleri tarafından şiddete maruz bırakılan Fatma Su Tufanoğlu ile birlikte eylemdeydi. Özgür Çocuk Parkı'na yapılan açıklamada kadınlar, "Bizler ölmek değil yaşamak istiyoruz. Fatma'nın yanındayız ve sürecin takipçisiyiz" dedi

Mersinli kadınlar erkek şiddetine karşı eylemdeydi: “Ölmek değil yaşamak istiyoruz”

Mersin Kadın Savunma Ağı, Mersin’in Gülnar ilçesinde yaşadığı köyde ağabeyleri tarafından şiddete maruz bırakılan Fatma Su Tufanoğlu ile birlikte eylemdeydi. Özgür Çocuk Parkı’nda yapılan açıklamadan önce söz alan Tufanoğlu, “Erkek şiddeti de miras gibi babadan oğula geçiyor. Ben buna karşıyım bitsin istiyorum” dedi.

Kadınlar eylemde “Bağır herkes duysun erkek şiddeti son bulsun”, “Ölmek değil yaşamak istiyoruz”, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları attı.

Mersin Kadın Savunma Ağı adına yapılan açıklamayı Elif Çoban okudu. Çoban açıklamada, “Ataerkil düzenin mülkün erkekten erkeğe aktarılmasını, aileye ait mülklerin erkeğe ait olmasını öngören ayrımcı anlayışının sonucudur yaşanan bu olay” diyerek şunları kaydetti:

Bu düzende kadın ailedeki erkekler tarafından barınma ihtiyacını karşılayacağını, ekip biçerek geçimini sağlayacağı mülklerden yoksun bırakılarak ekonomik açıdan güçsüz ve savunmasız hale getirilmektedir. Aileye ait mülkten pay talep ettiğinde ise bunun karşısında şiddet meşru görülmektedir.

Erkekler bu cüreti iktidarın ayrımcı politikalarından almaktadır. Oysa ki Türkiye’nin çekincesiz olarak imzalamış olduğu İstanbul Sözleşmesi’ne göre taraf devletler kadın erkek eşitliğini ve kadını güçlendirecek politikalar geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt etmiştir. İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır ve Toplumsal Cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren politikalardan vazgeçilmezidir. Çünkü bu son olayda da olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerki güç ilişkileri yaşamlarımıza kast etmektedir.

Çoban açıklamayı “Bizler ölmek değil yaşamak istiyoruz! Ancak güçsüz, çaresiz ve savunmasız değiliz. Çünkü kadın kadını savunur, kadın kadınla dayanışır. Fatma’nın yanındayız ve sürecin takipçisiyiz. Hiçbir kadın savunmasız kalmasın!” sözleriyle bitirdi.

Şiddete maruz bırakılan Fatma Su Tufanoğlu

Sendika.Org