İnşaat Mühendisleri Odası: “Hiç şüphe yok ki Boğaz’ın silüeti bozulacaktır”

İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı İstanbul Boğazı'nı ve çevresini ilgilendiren yasa tasarısına dair açıklama yayımladı. İMO'ya göre yasa kanunlaştığı takdirde başta İBB olmak üzere Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar Belediyeleri'nin yetkileri gasp edilecek, ormanlar imara açılacak ve Boğaz'ın silüeti bozulacak

İnşaat Mühendisleri Odası: “Hiç şüphe yok ki Boğaz’ın silüeti bozulacaktır”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin boğaz ve çevresindeki yetkilerini sonlandıracak kanun tasarısına karşı açıklama yayımladı.

Açıklamada Erdoğan’a bağlı Boğaziçi Başkanlığı ismiyle oluşturulacak kurulların “Boğazlar ve çevresinin imar planlamasında, yerleşmesinde, yapılaşmasında olağanüstü yetkilerle donatılacağı” ifadesine yer verildi.

Kanun tasarısına karşı çıkan İMO nedenlerini üç ayrı başlıkta sıraladı.

“Yerel yönetimlerin hak ve yetkileri gasp ediliyor”

1985 yılında yapılan düzenleme ile Boğzaiçi’ne dair tüm tasarruf haklarının İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne devredildiğini kaydeden Oda, yeni düzenlenen tasarıda tüm bu yetkinin yeni oluşturulacak kurullara geçeceğini ifade ediyor. Yasa tasarısı kanunlaştığı takdirde de başta İBB olmak üzere Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz ve Üsküdar Belediyeleri’nin yetkilerinin gasp edileceğini vurguluyor.

Ormanları imara açacak yetki Boğaziçi Başkanlığı’na verilecek

Mevcut düzenlemede Boğaziçi alanı içinde bulunan orman vasfı taşıyan bölgelerin sorumluluğunun içinde İBB’yi de barındıran Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nda olduğunu belirten açıklamada, tasarı yasalaştığında ormanların varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği,
yeşil alanların imara açılıp açılmayacağı kararını yeni oluşturulacak kurulun vereceğine dikkat çekiliyor.

“Hiç şüphe yok ki Boğaz’ın silueti bozulacaktır”

Mevcut düzenlemede, Boğaziçi bölgesindeki kaçak yapılar yıkıldığı takdirde, yeşil alan yapılması zorunlu tutulmuştur. Ancak yasa tasarısı bu zorunluluğu ortadan kaldırmakta, yıkılan yapıların yerine yeni inşaat yapılmasına izin verilmektedir. Tasarının sıradan bir mevzuat düzenlemesi olmadığının, kentin ortak değeri olan Boğaziçi bölgesinden rant yaratmaya dönük bir adım olduğunu ifade eden İMO açıklamasında Boğaz’ın silüetinin akıbeti için de şu değerlendirmeyi yapıyor:

Kamuoyu şimdiden İstanbul’un ve hatta Türkiye’nin en değerli, rantı en yüksek bölgesi olan Boğaziçi’nde gerçekleştirilecek yapılaşmanın hangi müteahhit firmaların iştahını kabartacağını, hangi firmaların işi üstleneceğini sorgulamaya başlamıştır. Açık olan bir nokta bulunmaktadır: Tasarı yasalaşırsa, yerli ve yabancı büyük sermaye gruplarına bağlı müteahhit firmalar Boğaziçi’ne yönelecektir. Hiç şüphe yok ki Boğaz’ın görünümü büyük oranda değişecek, silueti bozulacaktır.

Sendika.Org