Halkevleri’nden Ulaşım Hakkı Raporu: Ulaşım kamulaştırılsın, sabah ve akşam ücretsiz olsun

Ankara'da ulaşım sorununa dair bir rapor hazırlayan Halkevleri, ulaşımın kamulaştırılması, halkın katılımıyla ulaşım planı hazırlanması ve işe gidiş geliş saatlerinde ulaşımın ücretsiz olması taleplerinde bulundu

Halkevleri’nden Ulaşım Hakkı Raporu: Ulaşım kamulaştırılsın, sabah ve akşam ücretsiz olsun

Halkevleri, Genel Merkez’de düzenledikleri basın toplantısı ile, Ankara’nın ulaşım sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerini içeren Ulaşım Hakkı Raporu’nu kamuoyuna açıkladı. Dikmen Halkevi Başkanı Serdar Kibar yaptığı açıklamada, ulaşımda yürürlüğe giren zamların ve Ankara’da çok sık meydana gelen Özel Halk Otobüsü (ÖHO) “kazalarının” ardından böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Ulaşım Hakkı Raporu’nu pazar yerleri ve duraklarda yurttaşlarla görüşerek, ortak talepleri toplayarak oluşturduklarını söyleyen Kibar, raporun farklı sosyolojik, ve kültürel nitelikler taşıyan Dikmen, Seyran, Keçiören, Mamak, Sıhhiye ve Batıkent’te yürüyen çalışmalar neticesinde tamamlandığını aktardı.

“Zamları kabul etmiyoruz”

10 Eylül’de EGO Genel Müdürlüğü ile bir görüşme yaptıklarını, ulaşım sorunu ve halkın taleplerini ilettiklerini söyleyen Kibar, “Bu görüşmede ne olursa olsun zamların kabul edilemeyeceğini vurguladık ve halkın katılımcısı olduğu süreçlerin işletilmesi gerektiğinin altını çizdik” dedi.

Raporda çeşitli oda ve uzmanların görüşlerine yer verdiklerini aktaran Kibar, “Bu tartışmaları ve faaliyetleri sürdürürken Ankara’da ulaşım sorununda esas odaklanılması gereken yerin özel halk otobüsleri olduğunu bir kez daha gördük. Esas olarak ulaşımın bir kamusal hak olarak elde edilmesinin önüne geçenin buraya bulaşmış olan piyasa mantığının ve kar için rekabetin olduğunu dolayısıyla ‘kamulaştırma’nın çözüm için acil bir adım olduğunu kavradık” diye belirtti.

“Raporumuzu uzman görüşleri ve halkın talepleriyle oluşturduk”

Halkevleri üyesi Osman Çokaman, ulaşım sorunun Ankara’ın en önemli sorunu olduğunu dile getirerek Ulaşım Hakkı Raporu’na dair şunları söyledi:

Ücretlendirme sorunundan, bir noktadan başka bir noktaya ulaşamama sorununa, özel halk otobüslerinden dolmuşçuların yarattığı sorunlara kadar birçok alt başlık Ankara’da ulaşım sorununa dahildir. Hazırladığımız raporda, ulaşım zamları protestomuz ve talep toplama süreci, halkın ulaşım hakkı taleplerinin değerlendirmesi, Şehir Plancılar Odası ve Harita Kadastro Mühendisler Odası Ankara şubelerinin görüşleri, kadınlar için ulaşım hakkı ile ilgili veri ve görüşlerin de olduğu kapsamlı bir araştırma ile raporumuzu hazırladık.

“Kadınların ihtiyaçları göz önüne alınarak ulaşım planı çıkarılmalı”

Keçiören Halkevi üyesi Aysun Gençtanır, ulaşım sorunlarının toplumsal cinsiyet açısından tartışıldığında kadınların dezavantajlı duruma itildiğini, araçlarının dizaynının erkek bakış açısıyla yapıldığını söyleyerek şunları ekledi:

Şoför istihdamında kadınların görünür olmaması, erkek şoförlerin cinsiyetçi tavırlar sergilemesi veya dil kullanması, araçların kadın kullanımında dezavantajlı olması gibi durumlar ulaşım hakkının toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında da tartışılması gerektiğini gösteriyor. Ataerkil aile içi iş bölümü ve çocuk, yaşlı bakımı gibi yükün kadın üstünde olması kadınları kent içi ulaşım olanaklarından yararlanırken dezavantajlı bir konuma itmektedir. Dolayısıyla kadınların ihtiyaçları göz önünde tutularak sefer güzergahlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir

“Ulaşım kamulaştırılsın, iş gidiş geliş saatlerinde ücretsiz olsun”

“Oluşturulan talepler doğrultusunda atılacak her adım bütün Ankaralıların belediyeyi sahiplenmesinde, kendilerinin de kararların hayata geçirilmesinde katılımcı olacağı noktasında atılacak adımlardır” diyen Halkevleri, Ulaşım Hakkı Raporu’nda şu taleplere yer verdi:

1- Ulaşım zamları geri alınsın

Mevcut iktidar politikalarından kaynaklanan ekonomik kriz halkın sırtına her geçen gün yeni yükler bindirmişken, ulaşıma yapılan zamlar halk yararına bir içerik taşımamaktadır. Halk yararına atılacak adımlar için ulaşım zamlarının geri alınması gerekmektedir.

2- ÖHO’lar kamulaştırılsın

Ankara’da ulaşım sorunlarının en önemli kaynaklarından biri piyasa mantığının ulaşım hakkına zarar vermesidir. Ulaşımda kar mantığını, rekabeti önlemek için ÖHO’lar kamulaştırılıp doğrudan EGO bünyesinde hizmet verilmelidir.

3- 6:30-8.00/17.30-19.00 arası parasız ulaşım hakkı sağlansın

Halkçı belediyecilik ilkeleri doğrultusunda ise gidiş ve geliş saatlerinde parasız ulaşım hakkının kullanımı hayata geçirilmeli, “Halk taşıt” uygulaması başlamalıdır.

4- Halkın katılımıyla ulaşım ana planı hazırlansın

Ulaşımda Ankara’nın çeşitli yerlerinde yaşanan çeşitli sorunlar tek tek ele alınırken aynı zamanda bütüncül olarak sorunu ele alacak “Ulasım ana planı” hazırlanmalı, bu hazırlık sürecinde de halkla toplantılar yapılmalı, mimar ve mühendis odalarından görüşler alınmalıdır.

Raporun tamamını buradan indirebilir veya aşağıdaki pencereden inceleyebilirsiniz.

halkevleri-ankara-ulasim-hakki-raporu-Ekim2019

Sendika.Org