Dünya edebiyatından iki önemli eser Notabene Yayınları etiketiyle Türkçede

Notabene Yarınları Kübalı Migual Barnet’in Gerçek Hayat romanı ile Afife Hellena Sözmen’in hazırladığı, Çince aslından çevirdiği öykü, deneme ve şiirlerden oluşan Modern Çin Edebiyatının Öyküsü kitabını Türkçeye kazandırdı

Dünya edebiyatından iki önemli eser Notabene Yayınları etiketiyle Türkçede

Notabene Yayınları geçtiğimiz günlerde Türkçeye iki önemli eser kazandırdı. İlki, Kübalı usta yazar Miguel Barnet’in Gerçek Hayat adlı romanı. İkincisi, Afife Hellena Sözmen’in hazırladığı, Çince aslından çevirdiği öykü, deneme ve şiirlerden oluşan Modern Çin Edebiyatının Öyküsü kitabı.

Gerçek Hayat – Miguel Barnet

Miguel Barnet’in Gerçek Hayat adlı kitabı otobiyografik üslupla, tarihsel gerçekliğe sadık şekilde kaleme alınmış bir kurgu roman. Kübalı Julián Mesa’nın yaşam öyküsü. Julian’ın Küba kırsalından Havana’ya, oradan da New York’a varan yolculuğunu, çekingen bir çocuktan maceracı bir yetişkine dönüşmesini anlatıyor roman. Barnet’in sıradan diye nitelendirdiği Julian Mesa, çalkantılı 1930’lar Devrimi’ndeki guayero yaşam tarzına, 1940’lı yılların Havana’sına, 1980’lere kadar da New York’taki İspanyol topluluklarının tecrübesine ve yaşamına tanıklık ediyor. Barnet, Adanın tarihi için çok önemli sayılan bu yılları Julian’ın hafızasından süzerek aktarıyor.

Küba ve Karayipler bölgesinin geçirdiği değişimleri sentezleyen, şiir ve düzyazılarını kendine özgü üslubuyla kaleme alan Miguel Barnet’in dördüncü romanı Gerçek Hayat. Bugüne değin yüze yakın dile çevrilen romana yazarın özgün ve bol renkli anlatımı hâkim.

Modern Çin Edebiyatının Öyküsü – Afife Hellena Sözmen

Modern Çin Edebiyatının, 4 Mayıs 1919 Hareketiyle başladığı kabul ediliyor. Hareketle birlikte Çin’in değerli yazarları, Lu Xun, Guo Moruo, Rou Shı, Bing Xin ve Lao She yaşamı yansıtan halk diline yöneliyor. Modern edebiyatın ilk örneklerini veren bu yazarlar wen yan (klasik Çince) yerine bai hua denilen günlük dilin kullanılmasını hararetle savunuyor. Çin’de gazeteler, romanlar, öyküler, şiirler, ilmi makaleler, çeviriler, ders kitapları yaygın dilde yayımlanmaya başlıyor. Nihayet okuma yazma bilen ama Konfüçyüs eğitimi almamış halk, yazılanları anlayabiliyor.

Afife Hellena Sözmen, Modern Çin Edebiyatının Öyküsü’nü beş yazarın ses getiren eserleri arasından seçtiği şiir, deneme ve öykü çeşitlemesiyle hazırlamış. Bu nedenle kitap bir edebiyat eseri olmanın çok ötesinde. Metinleri Çince aslından çeviren Sözmen, Çin’in kültürel tarihine yakından bakmamızı sağlıyor. Klasik Çin Kültürü’nün Çağdaşlaşma Çabası’nı ve 4 Mayıs Ekolünü anlatan giriş bölümüyle, okuduğumuz şiir, öykü ve denemeler daha da anlam kazanıyor. Afife H. Sözmen, Lu Xun’un yazdığı ve Modern Çin Edebiyatının ilk öyküsü olan, “Deli’nin Günlüğü”yle birlikte 5 öykü, 11 şiir ve 7 denemeye yer veriyor seçkisinde.

Çağdaş Çin Edebiyatı’nın doğuşunu merak edenlerin yanı sıra, ülke tarihinin, yaşam biçimi ve kültürün edebiyata nasıl yansıdığının da ipuçlarını taşıyor. Sanatın ideolojik olmadığını iddia edenlere, sanatı hayattan ayırmak isteyenlere de cevap niteliği taşıyor.

  • Gerçek Hayat, Miguel Barnet, Çeviri: Celil Denktaş, Notabene Yayınları, Ekim 2019
  • Modern Çin Edebiyatının Öyküsü, Afife Hellena Sözmen, Notabene Yayınları, Ekim 2019

Sendika.Org