DİSK: “Çalışma hayatının hukuksuz ve güvencesiz hale getirilmesi kabul edilemez”

AKP’nin “kıdem tazminatı reformu ve çalışma yaşamının esnekleştirilmesi” hedefleriyle işçilerin kazanılmış haklarına göz koymasına karşı DİSK bir açıklama yaptı. Açıklamada “Çalışma hayatının hukuksuz ve güvencesiz hale getirilmesi kabul edilemez” denildi

DİSK: “Çalışma hayatının hukuksuz ve güvencesiz hale getirilmesi kabul edilemez”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “Yeni Ekonomik Program”, IMF’nin Türkiye raporunda öne çıkan çalışma yaşamının esnekleşmesi ve kıdem tazminatlarının budanması niyetlerine karşı, Devrimci İşçi Sendikaları Konferedasyonu (DİSK)’ten açıklama geldi.

İktidarın çalışma yaşamını güvencesiz ve hukuksuz hale getirmesinin kabul edilemez olduğunun belirtildiği açıklamada, hem IMF’nin Türkiye raporunda hem de Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomik Program’ında yer alan “kıdem tazminatı reformu ve çalışma hayatının esnekleştirilmesi” niyetleri hatırladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunum ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’un açıklamalarının bu niyetin bir göstergesi olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu dört gelişme işçi sınıfın elinde kalan son derece sınırlı hakların da ortadan kaldırılması niyetinin açığa vurulması anlamına geliyor ve emeğin kazanılmış haklarına yönelik ciddi bir tehlikeye işaret ediyor.

Hükümetin ve sermaye örgütlerinin çalışma yaşamında daha fazla esneklik adı altında gündeme getirdikleri politikalar, kapitalizmin en vahşi dönemlerini hatırlatmaktadır.

TİSK’in açıklamasında esneklik adı altında yapılması talep edilenler daha açık biçimde sıralanmaktadır: Bu talepler deneme süresinin artırılması, belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaştırılması, denkleştirme süresinin uzatılması ve özel istihdam bürolarıyla önü açılan kiralık işçiliğe dair tüm sınırlamaların kaldırılmasıdır.  Bu talepler çalışma yaşamının hukuksuz hale gelmesine ve iş hukukun işçiyi koruma ilkesinin ortadan kalkmasına yönelik taleplerdir.

Bu talepler kabul edilemez

Bu talepler tartışılamaz ve kabul edilemez. Deneme süresinin 12 aya çıkarılması talebi işçinin 12 ay süreyle korumasız çalışması ve ihbar öneli  (tazminatı) hakkının ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Belirli süreli sözleşmelerin 24 aya kadar objektif bir kriter olmadan yapılabilmesi talebi geçici işçiliğin yaygınlaşması ve işçilerin kanundan doğan pek çok hakkının ortadan kalkması anlamına gelecektir. Denkleştirme süresinin uzatılması işverenlerin fazla mesai ödemeden çalışma süresini artırmasına yol açabilecektir. Özel İstihdam Büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi (kiralık işçilik)  kurulması önündeki sınırlamaların kaldırılması talebi ise çalışma hayatında hukuksuzluk talebinin, kabul edilemez bir diğer adımıdır.

Örgütlü örgütsüz tüm işçilerin ittifakını büyütmeye kararlıyız

Bu kölece ve hukuksuz çalışma dayatmasına karşı haklarımızı savunmak için, işçinin hukukunu korumak için DİSK örgütlü örgütsüz tüm işçilerin ittifakını, emeğin ortak mücadelesini büyütmeye kararlıdır. DİSK bütün işçi örgütlerini bu hukuksuz girişimlere karşı ortak davranmaya çağırmaktadır.

Sendika.Org