Wikipedia için yapılan başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda görüşülecek

Wikimedia Vakfı’nın, Türkiye’ye erişime kapatılan Wikipedia için yaptığı bireysel başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda görüşülecek

Wikipedia için yapılan başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda görüşülecek

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 11 Eylül’de Wikipedia internet sitesinin Türkiye’de erişime kapatılmasına yönelik itirazla ilgili bireysel başvuruyu görüştü.

Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’na sevk edildi.

Wikipedia 29 Nisan 2017 tarihinde “terör iltisakı” gerekçesiyle Türkiye’de erişime kapatılmış, sahibi olan Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Bugün başvuruyu görüşen Birinci Bölüm, “başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki”ne karar verdi.

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesinin üçüncü fıkrası, “Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir” hükmünü içeriyor.

Sendika.Org