Şişli halkı Diyanet’e devredilen Bomonti Bira Fabrikası’na sahip çıkmaya çağırıyor

Bomonti Bira Fabrikası ve taşınmazları olan binaların, İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Diyanet İşleri'ne devredilmesi sonrası Şişli'de bulunan meclisler ve Şişli sakinleri harekete geçti. Şişli Merkez Mahallesi Meclisi tarafından başlatılan imza kampanyasına, Şişli Demokrasi Meclisi de destek olma çağrısında bulundu

Şişli halkı Diyanet’e devredilen Bomonti Bira Fabrikası’na sahip çıkmaya çağırıyor

İstanbul Şişli’de bulunan tarihi Bomonti Bira Fabrikası ve ek hizmet binaları olan “Eski Arpa Temizleme Binası”, “Eski Kazan Dairesi”, “Eski Malt Binası” ve “Eski Silo” taşınmazlarının, İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararla Diyanet İşleri Başkanlığı’na, otopark, mescit ve yurt yapılması için tahsis onayı verildi.

Konuyla ilgili Şişli Demokrasi Meclisi (ŞDM), Bomonti Bira Fabrikası’nın hem Şişli sakinlerine hem de Türkiye halkına miras olduğunu belirten ve Şişli Merkez Mahallesi Meclisi tarafından başlatılan imza kampanyasına destek olmaya çağırdı. Mimarlar Odası da projenin iptali yönünde hukuki mücadele başlatmıştı. ŞDM tarafından “Gelin, Bomonti’yi tarihiyle birlikte yaşatalım!..” başlığıyla yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

Her kentin mutlaka korunması, sahip çıkılması gereken tarihsel-kültürel değerleri, meydanları, anıtları, anıt binaları, anıt ağaçları vardır. Bomonti Bira Fabrikası ve ek hizmet binaları da, Şişli için tarihi değeri tartışılmaz yapılardır. Onlar, kurulduğu bölgeye adını verecek kadar köklü, kent belleğinin en güçlü taşıyıcılarındandır. Yine her ülkenin, mutlaka korunması gereken kültürel-yapısal değerleri, ilkeleri vardır. Ülkemiz için özgürlükçü temeldeki bir laiklik de bu değerlerden biridir.

Önce bölge halkına sorun

Bomonti projesi, bölge halkına hiç sorulmadan, halkın ihtiyaçları gözetilmeden, bölge sakinlerinin değil, yandaşların beklentileri doğrultusunda, masa başında hazırlanmış bir projedir. AKP’nin kutuplaştırma siyasetinin son örneklerinden biri olan Bomonti projesi, sürekli tarihten söz edip tarihsel mirasa saygı duymayan iktidarın, kent halkına ve kent hakkına yönelik açık bir saldırısıdır. İktidarın, kendisi gibi düşünmeyen, farklı yaşam tarzına sahip insanlara yönelik bir dayatmasıdır.

Yandaşlara Yeni Musluk

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi tarafından yandaş şirket, vakıf, dernek ve medyaya akan muslukların kapatıldığı bir dönemde, Bomonti’de,  yine yandaşlara akacak yeni bir musluk açılmaya çalışılıyor. Bunun farkındayız ve sessiz kalmayacağız. Bizler her türlü dayatmacılığı reddediyoruz. İktidarı yıllardır süregelen halkı kutuplaştırma anlayışından vazgeçmeye, Bomonti ve Şişli halkının seküler-modern yaşam tarzına, kültürüne, değerlerine ve tercihlerine saygı göstermeye çağırıyoruz. Kendi ifadeleriyle “yıllardır İstanbul’a ihanet ettik” diyenlere, “Artık yeter, ihanetlerinize son verin, Bomonti’den elinizi çekin” diyoruz.

Ayrıca yetkili kamu ve kuruluşlara taleplerini belirten ŞDM;

  1. Tarihsel ve kültürel değer taşıyan Bomonti binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis eden karar iptal edilmelidir.
  2. Şişli halkının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda bir projenin hayata geçirilebilmesi için proje alanı Şişli Belediyesi’ne tahsis edilmelidir.
  3. Tarihsel geçmişiyle uyumlu olarak, kültür, sanat ve eğlence odaklı, turistik bir bölge olma yolundaki Bomonti’de tarikat yapılanması, tarikat yurdu, tarikat eliyle işletilecek ticari alanlar istemiyoruz. Kamuya ait bir alanı, yandaş bir kesime peşkeş çekmeye yönelik mevcut proje iptal edilmelidir.
  4. İkame projeler hazırlanırken, endüstriyel miras kabul edilen yapı, mimari olarak mutlaka korunmalıdır.
  5. Halkın ihtiyacına uygun, topluma maksimum fayda sağlayacak sosyal bir proje geliştirilmelidir. Gelir ve eğitim seviyesi ne olursa olsun, kadınlar, gençler ve çocuklar öncelikli olmak üzere, Bomonti sakinlerinin ve tüm Şişlili yurttaşların kolay erişip faydalanabilecekleri, bilim, kültür, sanat ve eğitim odaklı kamusal hizmet sunacak bir projenin tasarlanıp hayata geçirilmesi bizler açısından en uygun yol olarak görünmektedir.
  6. 31 Mart 2019 seçimlerinde verdiğimiz destekle seçilmesine önemli katkı sağladığımız, “Söz, yetki, karar Şişli halkının” sloganı ve toplumcu belediyecilik programıyla işbaşına gelen Şişli Belediyesi Başkan ve yönetimini, bu oyunun bir parçası olmamaya, projenin iptali yönündeki çabaların yanında durmaya, halka rağmen gerçekleştirilmeye çalışılan hiçbir projeye onay vermemeye, verilmiş onayları iptal etmeye çağırıyoruz.

Sendika.Org