DİSK’ten 12 Eylül açıklaması: Adalet kazanacak, demokrasi kazanacak, işçi sınıfı kazanacak!

12 Eylül 1980 faşist darbesinin 39'uncu yıldönümü nedeniyle DİSK bir açıklama yayımladı. Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan açıklamada “12 Eylül 1980 darbesinden beri sistematik olarak yok edilen demokrasi de, gasp edilen haklarımız da işçi sınıfı ve emeğin örgütlü mücadelesi ile yeniden kazanılacaktır” sözlerine yer verildi

DİSK’ten 12 Eylül açıklaması: Adalet kazanacak, demokrasi kazanacak, işçi sınıfı kazanacak!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 12 Eylül 1980 darbesinin 39’uncu yıldönümü nedeniyle yazılı basın açıklaması yaptı. Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, 12 Eylül askeri darbesinin uygulamalarının günümüzde sürdüğü belirtildi.

“İşçi düşmanı politikalar 12 Eylül eseri”

Açıklamada kamuoyunda 24 Ocak kararları olarak bilinen, işçi düşmanı politikaların 12 Eylül darbesi ile hayata geçirildiği hatırlatılarak şu cümlelere yer verildi:

Darbe ile 1961 Anayasası askıya alınmıştır. Grevler durdurulmuş ve özgür toplu pazarlık ortadan kaldırılarak toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılmıştır. DİSK’in faaliyetleri durdurulmuş, tüm mal varlığına el konulmuş, Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ten işyeri temsilcisilerine kadar binlerce üyesi gözaltına alınmış, seçilmiş yöneticilerin yerine kayyum atanmıştır. Cunta mahkemeleri DİSK’in kapatılmasını ve 78 yöneticisinin idamını istemiştir. DİSK üyesi İlerici Deri-İş Sendikası genel başkanı Kenan Budak, 25 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu semtinde polis tarafından vurularak öldürülmüştür.

“DİSK engellenerek sermayenin önü açıldı”

Cunta mahkemeleri DİSK ve üyesi sendikaların faaliyetlerinin durdurulmasına, 261 yönetici ve 3 uzmanın toplam 2053 yıl cezalandırılmasına hüküm vermiş ancak bu karar 1991 yılında Yargıtay tarafından bozulmuş ve beraat kararı verilmiştir. DİSK beraat etmiştir fakat 12 yıl boyunca ��alışması engellenerek, sermayenin yüzünü güldürecek işçi düşmanı politikalar hayata geçirilmiştir.

12 Eylül darbecilerinin bu amaçları ve bu amaçlar doğrultusundaki eylemleri maalesef geçmişte kalan kötü bir anı değildir; aksine 12 Eylül ile beraber getirilen, oluşturulan otoriter emek rejimi ve sendikal haklara dönük sınırlamalar günümüzde de devam etmektedir. Bu sayede fiili sendikalaşma oranı yüzde 11, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin oranı yüzde 7 civarında kalmıştır.

“12 Eylül AKP ile devam ediyor”

Mevcut demokratik haklarımız ve özgürlüklerimiz açısından da 12 Eylül 1980 darbesi geçmişte kalmamıştır, devam etmektedir. Parlamentonun büyük oranda işlevsizleştirildiği, seçilmişlerin yerine kayyumların atandığı, iktidarın seçim kaybettiğinde muhalif siyasetçilere hapis cezalarının yağdığı, tek sesli medyanın dışına çıkan gazetecilerin hapishanelere atıldığı, haklarında yargı kararı olmadan herkesin işten atılıp görevden alınabildiği bir ortamda ’12 Eylül’ün geride kaldığı’ söylenemez. 12 Eylül tüm adaletsizlikleri ve hukuksuzlukları ile sürmektedir.

12 Eylül 1980 darbesi ve darbecileri ile hesaplaşılmamış, aksine onların amaçları doğrultusunda bir ülke adım adım inşa edilmiştir. DİSK, tüzüğünde yer alan “sınıfının onursal görevi olarak, faşizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zulme ve işkenceci tüm rejim ve dikta yönetimlerine karşı mücadele etme” görevi çerçevesinde emeğin hakları ve demokrasi için mücadeleye devam edecektir.

Hiç kuşku yok ki, bu ülkede 12 Eylül 1980 darbesinden beri sistematik olarak yok edilen demokrasi de, gasp edilen haklarımız da işçi sınıfı ve emeğin örgütlü mücadelesi ile yeniden kazanılacaktır.

Sendika.Org