Birleşik Metal-İş TİS taleplerini açıkladı: “İnsanca yaşam, insanca ücret”

Birleşik Metal-İş Sendikası, Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yapılacak toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri için, taleplerini açıkladı. İlk 6 aylık dönemde yüzde 34.2 zam talep edilirken, diğer üç 6 aylık dönem içinse enflasyon oranına ek olarak yüzde 4 ile 5 puan zam talep edildi

Birleşik Metal-İş TİS taleplerini açıkladı: “İnsanca yaşam, insanca ücret”

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın, 40 fabrikadan, 14 bin çalışanı ilgilendiren, MESS ile yapılacak ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi için talepleri, Gebze’de metal işçilerinin katılımıyla yapılan basın toplantısında Genel Başkan Adnan Serdaroğlu tarafından açıklandı.

Konuşmasının başında MESS’le yapılacak olan TİS görüşmelerinin önemine değinen Serdaroğlu konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

 Metal sektörü, otomotivden beyaz eşyaya, demir dökümden, elektroniğe geniş bir alanı kapsamaktadır Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Ekonominin üçte birini oluştururken, İSO tarafından açıklanan 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde en büyük ilk 10 şirketin içerisinde 9’u metal sektöründe faaliyet göstermektedir. 500 şirketten 194’ü (% 38,8’i) metal sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden oluşmaktadır. MESS ile sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri ise 195 işletme veya işyerinden yaklaşık 126 bin işçiyi ilgilendirmektedir.

Bir anda bu kadar çok sayıda işçi için yapılan tek sözleşme, MESS’le yapılan metal grup toplu iş sözleşmesidir. Bu sözleşme, sektör için sonuç yarattığı kadar, başka sektörler için de sonuç yaratmakta, başka sektörleri de doğrudan etkilemektedir.

Ücretlerimizi “sahte enflasyona” karşı da olsa korumak istiyoruz

Konuşmasının devamında iktidar tarafından açıklanan düşük enflasyon oranlarına atıfta bulunan Serdaroğlu, “ücretlerimizin ‘sahte enflasyona’ karşı da olsa korunması açısından hazırladığımız taslağın kabulunü talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Birleşik Metal-İş’in hazırladığı TİS taslağın ise şu talepler yer alıyor:

Altışar aylık olarak hesaplanan zam oranlarında, işe yeni başlayan bir metal işçisi için asgari ücretin yüzde 15 üzerinde maaş talep edilirken, mevcut işçiler için ilk 6 aylık dönem için yüzde 10 ve saat ücretine 3,80 TL’lik zam talep edildi. Bu hesaba göre mevcut çalışan bir metal işçisi için ilk 6 aylık dönemde yüzde 34,2’lik zam talep edilmiş oldu.

Diğer dönemler için ise; 2’nci altı aylık dönemde enflasyon oranına yüzde 4, 3’üncü altı aylık dönemde enflasyon oranına yüzde 5, 4’üncü altı aylık dönem için ise enflasyon oranına yüzde 4 eklenmesi talep edildi.

 Sendika.Org