RTÜK’e internet platformlarını denetleme yetkisine karşı dava açıldı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), RTÜK'e internet platformlarını denetleme yetkisi veren yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtı

RTÜK’e internet platformlarını denetleme yetkisine karşı dava açıldı

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) avukatları, 1 Ağustos tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) internet platformlarını denetleme yetkisi veren yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açtı.

9 Ağustos’ta yapılan başvuruda 30849 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in iptali ve yürütmenin durdurulması talep edildi.

İptal başvurusyla ilgili konuşan MLSA Eş-Direktörü Avukat Veysel OK, “Yayınlanan yönetmelik ilgili kanununa Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırıdır. Yönetmeliğin net ve anlaşılabilir olmaması ve bu durumun kötü niyetli olarak sansür amaçlı kullanılabileceği; lisanslama sistemi ve ücretlerle ilgili maddeler için de haber yapma hakkı için bir ön izin alınması ve bu hakkın ücrete tabi olmanın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle davayı yürütmeyi durdurma talepli başvuru yaptık. Danıştay’ın anayasaya ve hukuka uygun karar verip yönetmeliği durdurulmasına karar vermeli. Aksi halde Anayasaya ve kanuna aykırı davranmış olur. Bu yönetmelikle ilgili olarak ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için tüm hukuki yolları kullanacağız” dedi.

Başvuruda ayrıca yönetmeliğin 4. maddesinde bahsi geçen “bireysel iletişim” ibaresinin açık bir tanımının yapılmadığı, bunun da hukuksuz uygulamaları kolaylaştırdığı ve internet ortamında yayın yapma için lisans istenmesi ve lisans prosedürünün ücretli olmasının ifade özgürlüğüne ve Anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

6 Ağustos Salı günü, Ankara Barosu da aynı yönetmeliğin iptali için dava açmıştı. MLSA’nın başvurusunda Ankara Barosu’nun itiraz ettiği yönetmeliğin 2. ve 4. maddelerine ek olarak, yönetmeliğin lisans ve ücretlendirme ile ilgili 7., 8 ve 12. maddeleri de Anayasaya aykırılık temelinde konu ediliyor.

Sendika.Org