Makina Mühendisleri Odası İstanbul Öğrenci Komisyonu: “Staj sömürüsüne son!”

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu öğrencilerin staj dönemlerinde yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümüne dair taleplerin yer aldığı bir açıklama yaparak stajyerlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği, ücret alamama, yeterli öğrenme imkanını bulamama gibi temel sorunlarına dair çözüm önerileri sundu

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Öğrenci Komisyonu: “Staj sömürüsüne son!”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Öğrenci Komisyonu yaptığı açıklamada “Stajın geçim sağlamak için değil  öğrencilerin ilgili iş kolunda bilgi ve tecrübe kazanmak için yapılan bir faaliyet olduğunu” söyleyerek odaklanılması gereken yerin “stajyer ve işveren arasındaki ilişkide stajyerin yararı” olduğunu savundu.

Staj süreci, ucuz iş gücü ve emek sömürüsü halini aldı

Türkiye’de staj süreçleri öğrencilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak ve patronlar için staj demek ucuz iş gücü ve emek sömürüsü halini almış bulunuyor. Yapılan açıklamada öğrencilerin yaşadığı temel staj problemleri “işçi sağlığı ve iş güvenliği problemleri, ücret alamama, istenilen türde staj yeri bulamama, staj yerindeki işverenin ve mühendislerin ilgisizliği sebebiyle yeterli öğrenme imkanı bulamama, staj yerine ulaşım problemi ve barınma problemi” olarak sıralanıyor.

“İSİG eğitimleri verilmeli, denetim yapılmalıdır”

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının güvence altına alındığını” ifade eden öğrenci komisyonu, işverenlerin kanun önündeki yükümlülüklerini hatırlatarak gerekli önlemlerin alınması konusunda çağrı yaptı:

İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmet alımında çalışan sayısına dahil edilmesi zorunlu olmayan stajyerlere de İSİG eğitimleri verilmelidir. Bu yükümlülükler, bu kişilerin mesleki eğitim görecekleri işyerleri tarafından sağlanmalıdır ve devlet tarafından çalışan sayısına bakılmaksızın denetlenmelidir. Fakat günümüzde, bu yükümlülükler dikkate alınmadığı gibi stajyerler iş güvenliği gözetilmeksizin ağır şartlar altında çalıştırılmakta ve kanunlar ihlal edilmektedir. Hükümet, “istihdam seferberliği” adı altında, milyonlarca stajyeri ucuz emek ordusu olarak işverenlere sunmaktadır. Bu sömürü düzeni, bir çok arkadaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır

Makina Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu taleplerini şu şekilde sıraladı:

1. Stajyer öğrencinin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışması garanti altına alınmalıdır.

2. Stajyer öğrencilere de İSİG eğitimleri verilmelidir. İSİG  yükümlülükleri, bu kişilerin mesleki eğitim görecekleri işyerleri tarafından sağlanmalıdır ve devlet tarafından çalışan sayısına bakılmaksızın denetlenmelidir.

3. Stajyer ücretleri, işçilerin ücretlerine aşağı yönde etki etmeyecek bir düzeye yükseltilmelidir ve stajyerin alacağı bu ücret, meslek odalarının yapacağı çalışmalarla tespit edilmelidir.

4. 6764 sayılı stajyer eğitimini düzenleyen kanun, sadece 10 ve üzeri stajyer çalıştıran işletmeler ile sınırlı kalmayıp staj yapılacak bütün işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

5. Stajyerler alanları dışında çalıştırılmamalıdır ve yapılan uygulamaların yakından takipçisi olmalarına izin verilmelidir.

6. İşverenler ve mühendisler, kendi kontrolleri altındaki stajyerlerin mesleki gelişimleri için yeterli olanakları sağlamalıdır. Bu olanaklar sadece işverenin inisiyatifine bırakılmamalı, okulların staj komisyonları tarafından staj sürecine dair bir yol haritası oluşturulmalıdır. Bu harita öğrenciye ve işverene yol gösterici nitelikte olmalıdır.

7. Barınma hakkı sosyal devletin en önemli görevlerindendir. Stajyerlerin ulaşım ve barınma ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı ve ihtiyaçlar doğrultusunda, lojman ve servis imkanları sağlanmalıdır.

8. İşyeri yemekhanelerinde çıkan yemekler belli standartları sağlamalı ve düzenli olarak denetlenmelidir.

9. Devlet tarafından stajın her aşaması denetlenmelidir. Stajyer öğrenciyi alanı dışında çalıştırdığı ve kötü muamele ettiği tespit edilen işverenlere, cezai işlem uygulanmalıdır.

10. Bilimi sermayenin tekeline sunan ve öğrencilerin ucuz iş gücü olarak sömürüldüğü tüm uygulamalar son bulmalıdır.

Sendika.Org