“Haydarpaşa Garı otel mi oluyor?”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Mülkiyeti TCDD’ye ait olan Haydarpa��a Garı’nın bazı taşınmazların yıkılacak olmasını Meclis gündemine taşıyarak, "Haydarpaşa, asli işlevi olan İstanbul kentinin tren garı olarak kullanılmalıdır. Bir ticari faaliyetin aracı haline getirilemez.Kamusal bir alanın daha sermayeye kaynak olarak aktarılmasına vesile olmayın. Uyarıyoruz" dedi

“Haydarpaşa Garı otel mi oluyor?”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Mülkiyeti TCDD’ye ait olan Haydarpaşa Garı’nın bazı taşınmazların yıkılacak olmasını Meclis gündemine taşıyarak “Gar yerleşkesi halka aittir. Bir ticari faaliyetin aracı haline getirilemez. Kamusal bir alanın daha sermayeye kaynak olarak aktarılmasına vesile olmayın. Uyarıyoruz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması için TBMM’ye verdiği soru önergesinde “Haydarpaşa Garı otel mi oluyor?” diyerek şunları söyledi:

Mülkiyeti TCDD’ye ait olan Haydarpaşa Garı’nın bazı taşınmazlarının Kültür Bakanlığı’na devredildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bu devir işlemi sonucunda, 5 Numaralı Koruma Kurulu; 41-50-51-82-103 ve 118 numaralı, Haydarpaşa Garı ve Çevresi Kentsel Tarihi sit alanı sınırlarında kalan altı adet parselin yıkılmasında sakınca olmadığına karar vermiştir. Tüm kaygılarımızda bu karardan sonra başlamıştır. Koruma Kurulu’nun asli görevi, sit alanı ilan ettiği bir alanı koruyup kollamakken, Kültür ve Turizm Bakanlığı adı altında kullanılıp kamusal alanın sermayeye kaynak olarak aktarılmasına vesile olması tam bir akıl tutulmalıdır.

Haydarpaşa’nın tren garı olarak kullanılması gerektiğini belirten Tekin, “Çevresindeki alanlar da sermayeye ve ticarete peşkeş çekilmemeli, halkın doğrudan kullanımına yönelik, İstanbul’un ihtiyaç duyduğu, toplumun beklentilerine dönük yeşil ve sosyal alanlar olarak kullanılmalıdır. Haydarpaşa Gar yerleşkesi halka aittir. Bir ticari faaliyetin aracı haline getirilemez. Kamusal bir alanın daha sermayeye kaynak olarak aktarılmasına vesile olmayın. Uyarıyoruz” dedi.

CHP’li Tekin şunları sordu:

  • 2006 yılında sit kararını veren Koruma Kurulu’nun bugün aniden bu kararından vazgeçmesinin nedeni dedir?
  • Haydarpaşa Garı’nı da içeren alan imara açılarak;  ticaret, turizm, konaklama fonksiyonları mı verilmek isteniyor?
  • Gar alanı içindeki bazı yapılar için yıkım kararının çıkması ve bu alanlara yeni fonksiyonlar verilmesi ile birlikte, Haydarpaşa arazileri satılacak mı?

Sendika.Org