Ankara Barosu, RTÜK’ün sansür yönetmeliğine dava açtı

Ankara Barosu, RTÜK'e Netflix, BluTV, YouTube, Spotify gibi plaftormları denetleme yetkisi veren yönetmeliğin iptali istemiyle dava açtı

Ankara Barosu, RTÜK’ün sansür yönetmeliğine dava açtı

Geçtiğimiz günlerde RTÜK’e Netflix, BluTV, YouTube, Spotify gibi internet ortamından yayın yapan ve üyelik esaslı dizi-film-müzik-video platformlarını denetleme yetkisi veren bir yönetmelik yayımlanmıştı.

“TÜRKİYE SANSÜR TARİHİNİN EN BÜYÜK ADIMI!”

Ankara Barosu bugün yaptığı yazılı açıklama ile söz konusu düzenlemeye ilişkin dava açtıklarını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

01.08.2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin   2/2-b ve 4/1-a maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A maddesinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Baromuzca Danıştay’da dava açılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturması, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarılması hususlarına vurgu yapılarak hukuka aykırı düzenlemenin iptali talep edilmiştir.

Dava dilekçesinin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sendika.Org/ Ankara