Rektör Kök’ün polis tehdidine rağmen direniş devam ediyor: “ODTÜ’de KYK istemiyoruz”

ODTÜ bileşenleri ve Ankara toplumsal muhalefeti, ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün polis tehdidine rağmen yapılması planlanan KYK yurduna karşı Kavaklık'ı terk etmedi. Gün içinde Rektörlük binası önünde basın açıklaması yapan ODTÜ'lüler, akşam ise halaylar eşliğinde direnişini sürdürdü

Rektör Kök’ün polis tehdidine rağmen direniş devam ediyor: “ODTÜ’de KYK istemiyoruz”

ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün, üniversite arazisinde yaptırmaya çalıştığı KYK Yurdu’na karşı ODTÜ’lüler 53 gündür direniyor. 2 gün önce Kök’ün akademisyenleri arayarak üniversite bileşenleri polis saldırısı ile tehdit etmesi dün rektörlük önünde protesto edildi. Yapılan basın açıklamasına ODTÜ öğrencileri, akademisyenleri, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, ODTÜ Mezunlar Derneği, ODTÜ Eğitim-Sen, ODTÜ çalışanları, mezunlar TMMOB’a bağlı meslek odaları, pek çok sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcisi de katıldı.

Açıklamada “ODTÜ’de KYK Yurdu projesinin uygulanmasının üniversitenin yönetsel bütünlüğüne, demokratik kültürüne ve kampüs ekolojisine geri dönülmez zararlar vermesi kuvvetle muhtemeldir. ODTÜ yönetimine çağrımız, mevcut projenin durdurularak, başta öğrencilerin ihtiyaç ve tercihleri olmak üzere ilgili tüm bileşenlerin görüş ve katılımlarıyla şekillenen, ODTÜ’nün yönetsel, sosyal ve ekolojik bütünlüğünü gözeten yeni bir planlama sürecinin başlatılmasıdır” denildi.

Basın açıklamasında Kök’e şu sorular yöneltildi:

 1. ODTÜ’ye bir öğrenci yurdu yapılmalı mıdır?
  ODTÜ Rektörlüğü’nün paylaştığı rakamlar (başvuru sayıları, yurda giremeyen öğrenciler ve öğrenci sayısındaki artış) ODTÜ’de yeni bir öğrenci yurduna ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Mevcut projeyle ilgili kayg�� ve itirazları olan hiç kimse de zaten “ODTÜ’ye yeni yurt yapılmasın” dememektedir.
 2. ODTÜ’ye yapılacak yeni bir yurdun kapasitesi ne olmalıdır ve maliyeti nedir?
  ODTÜ Rektörlüğü’nün 17 Mayıs 2019 tarihli açıklamasında, KYK’nın ODTÜ’ye önce 4.000 kişilik bir yurt yapmayı teklif ettiği, ancak ODTÜ yönetiminin ihtiyacı 2.000 olarak bildirip bu sayıyı yarıya indirdiği belirtilmiştir. Aynı açıklamada, 2019 yılı için 1.500 civarı yeni yatak ihtiyacı olduğu, ayrıca ihtiyacı karşılayacak bir yurdun yapım maliyetinin yaklaşık 122 milyon TL olduğu da ifade edilmiştir. Bu kapasite ve maliyet rakamlarının tam olarak hangi veri ve analizlere bağlı olduğu ve mevcut projenin hangi rakamlarla ne ölçüde uyumlu olduğu ODTÜ kamuoyu tarafından bilinmemektedir.
 3. Yapılması planlanan yurdun yeri uygun mudur?
  Hayır. Yurt inşaatı için seçilen ve çitle kapatma çalışmalarına başlanmış olan arazi sadece bir kavaklık olmayıp, sulak alan özellikleri taşıyan, onlarca farklı türden binlerce ağaç ve çalı içeren, farklı böcek, kuş, sürüngen ve memeliler için yaşam alanı sağlayan, sıra dışı bir biyolojik çeşitlilik gösteren bir alandır.
 4. ODTÜ’ye yapılmak istenen yurdun niteliklerine nasıl karar verilmiştir?
  Yurt binalarının ve sosyal tesislerin tasarımı, odaların sayısı, büyüklüğü, kaç kişilik olacağı, ortak mekanların nicelik ve niteliğiyle ilgili bilgi ve kararlar süreç içinde ODTÜ kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Bazı kanallardan kısıtlı bilgilendirmeler yapılmış olsa da, ODTÜ’nün ilgili paydaşlarının sürece katılımı sağlanmamıştır. Her şeyden önce, yurdun asıl yararlanıcısı olacak öğrencilerin ihtiyaç ve tercihlerini tespit etmeye yönelik herhangi bir çalışma yapıldığına dair bir bilgi yoktur. Yurdun yapım ve yönetim süreçleri için belirleyici olan protokole bile ancak hukuki girişimler sonucunda ulaşılabilmiştir.
 5. ODTÜ’lüler KYK yönetiminde bir yurt konusunda neden kaygılıdır?
  ODTÜ’nün 1965’ten bu yana, yani yaklaşık 60 yıllık başarılı bir yurt yapım ve yönetimi deneyimi vardır. Mevcut yurt planına ilişkin protokol ise 40 dekarlık, ekolojik değeri son derece yüksek bir ODTÜ arazisini 49 yıl boyunca ODTÜ’nün dışındaki bir kuruma; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan KYK’ya tahsis etmekte, seçim kriterlerinin belirlenmesini, öğrencilerin seçilmesini ve yurdun yönetimini bütünüyle KYK’ya bırakmaktadır. ODTÜ’nün kurumsal kapasitesi ve ODTÜ’lülerin destekleriyle gerçekleşebilecek bir hizmetin, ODTÜ’lülerin talep ve katılımları dışarıda bırakılarak, dışarıdan gelen taleplere göre yapılmak istenmesi üniversitenin demokratik kültürüne ve yukarıda anılan Senato kararına ters düşmektedir.
 6. İhtiyaç duyulan bir yurt başka şekilde yapılamaz mı?
  Yapılabilir. ODTÜ’deki mevcut yurtlar ODTÜ’ye tahsis edilen bütçelerle ve/veya gönüllü desteklerle yapılmış ve yönetimi ODTÜ’ye bırakılmıştır. Yeni yurt planı için de, ihtiyaç analizleri ve fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli görülen yatırım için, ilgili ODTÜ bileşenleri ve potansiyel destekçilerle görüşülerek kaynak bulunabilir. Böylece KYK da yatırımlarını ihtiyaç olan ve talep edilen başka yerlere yönlendirebilir ve kamu kaynakları daha etkin kullanılmış olur.

Yapılan açıklama, “ODTÜ yönetimine çağrımız, mevcut projenin durdurularak, başta öğrencilerin ihtiyaç ve tercihleri olmak üzere ilgili tüm bileşenleri görüş ve katılımlarıyla şekillenen, ODTÜ’nün yönetsel, sosyal ve ekolojik bütünlüğünü gözeten yeni bir planlama sürecinin başlatılmasıdır” ifadeleriyle son buldu.

Açıklamanın ardından 3 bin 500 kişi tarafından imzalanan dilekçe rektörlüğe iletildi ve eyleme katılanlar “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz”, “ODTÜ’de KYK istemiyoruz” ve “Rektörlük yıkılsın, yurt yapılsın” sloganlarıyla, Kavaklık’ta düzenlenecek olan Grup Praxis konseri için yürüyüşe geçti.

ODTÜ bileşenleri ve Ankara toplumsal muhalefeti, Kök’ün polis tehdidine rağmen gece de Kavaklık’ı terk etmeyerek direnişi halaylar ve şarkılar eşliğinde sürdürdü.

TİP Milletvekili Atay’dan soru önergesi

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Atay, Kasapoğlu’na şu soruları yöneltti:

 1. ODTÜ’nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü var iken, bir devlet üniversitesine başka bir devlet kurumu aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma bırakmak üniversite özerkliğine aykırı değil midir?
 2. Yurt Protokolü’nde ihtilafların ODTÜ ile kurum arasında gerçekleşecek ikili görüşmelerle çözümleneceği yönünde bir madde yer almaktadır (Md. 9). Bu madde, ODTÜ’de öğrenim gören ve kampüste barınan öğrencilere ve üniversite bileşenlerine hiçbir söz hakkı tanınmadığının ve ‘üniversite özerkliği’nin yok sayıldığının açık bir göstergesi değil midir?
 3. 25.02.2019 tarihinde KYK tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesine (2019/28066) ait ‘sonuç ilanı’ yayınlanmamıştır. Sonuç ilanı yayımlanmadığı için sözleşme tarihi ve yer teslim tarihleri hakkında bilgi edinilememektedir. Bu bilgiler doğrultusunda: Sözleşme hangi tarihte imzalanmıştır ve idari şartnameye uygun olarak yer teslimi yapılmış mıdır? Sonuç ilanı yayımlanmamasının nedeni nedir?
 4. Yurt yapımı için gerekli inşaat ruhsatı var mıdır? Yoksa şantiye barakaları nasıl başlamıştır? Varsa hangi kurum tarafından verilmiştir? Yurt yapımının gerçekleşeceği ada/parsel numaraları TAPU sorgulama sisteminde birden çok parselde görünmekte olup tek ada parsele dönüştürmek üzere tevhit yapılmış mıdır? ODTÜ KANİP planı içerisinde yapılacak her türlü değişiklik Koruma Kurulu onayına tabidir ve ilgili belediyede değişikliğin askıya çıkması gerekmektedir. Tevhid durumunda bu aşamalardan geçilmiş midir? Geçilmediyse bu adımlar nasıl atlanmıştır?
 5. Taşınması planlanan ağaçların bulunduğu bölgeye dair bir  uzman raporu bulunmakta mıdır? Fidan bile olsalar ağaçların taşınması için uygun dönem, metabolik olarak ‘uykuda’ oldukları kasım-mart ayları arasıdır. Yaz aylarında, ne kadar özenli olunsa da bu işlemin başarısız olma ihtimali çok yüksektir. Ağaçların taşınma planında bu faktör göz önünde bulundurulmuş mudur?

Sendika.Org/ Ankara