KESK TİS teklifini açıkladı: Güvenceli iş, güvenceli gelecek, insanca yaşayacak ücret

KESK, yaptığı basın açıklaması ile yaklaşan TİS görüşmelerine ilişkin kamu emekçilerinin talepleriyle hazırladıkları "İnsanca yaşam, güvenceli, iş ve güvenceli gelecek" teklifini açıkladı

KESK TİS teklifini açıkladı: Güvenceli iş, güvenceli gelecek, insanca yaşayacak ücret

Kamu emekçileri sendikaları ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılacak olan ve milyonlarca kamu emekçisinin önümüzdeki iki senenin nasıl geçeceğini belirleyecek olan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri 1 Ağustos’ta gerçekleşecek. KESK, görüşmeler öncesinde Ankara’da Alba Otel’de basın emekçileri ile bir araya gelerek TİS taleplerini açıkladı. Basın açıklaması metnini KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen okudu.

Gezen işyerlerinde kamu emekçilerinden topladıkları taleplerin, “bugüne kadar ellerinden alınanları geri almak” ve “bugüne kadar ertelenen, fazlası ile hak ettikleri insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için haklarının garanti altına alınması” olarak temelde iki başlıkta  toplanabileceğini kaydetti. Gezen, mevcut yasaya göre yarın mesai bitimine kadar Devlet Personel Başkanlığı’na iletecekleri taleplerini ise beş ana başlıkta topladıklarını belirtti:

 1. Halktan yana bir kamu hizmeti,
 2. Güvenceli istihdam, güvenli gelecek,
 3. Demokratik, adil bir çalışma yaşamı,
 4. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret,
 5. Gerçek bir toplu pazarlık hakkı.

Gezen halktan yana bir kamu hizmeti için özelleştirmelere son verilmesini, kamu yatırımlarının artırılmasını, kamu istihdamının yeterli hale getirilmesini, haftalık çalışma sürelerinin düşürülmesini, kamunun bu konuda öncü olmasını, dar gelirli milyonlarca vatandaşın kamu hizmetlerine parasız ulaşması gerektiğini söyledi.

OHAL’de çıkarılan binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiğini anımsatan Gezen, KHK’lerin yasalaştırıldığını belirterek “Öte yandan maliyeti düşük tutma adına istihdamı parçalı hale getirme politikası tüm kamu hizmetleri alanına yansımıştır. Kamu emekçilerinin sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli, geçici sözleşmeli, vekil ve ücretli olarak farklı adlar altındaki güvencesiz istihdamı sürmektedir” dedi.

Son iki yıldan bu yana kamuya kadrolu personel alımının durduğunun altını çizen Gezen, sözleşmeli istihdamın artmaya devam ettiğini vurguladı.

Gezen KESK’in TİS taleplerini şöyle sıraladı:

“İş güvencemizi fiilen kullanılamaz hale getiren tüm düzenlemeler kaldırılsın”

 • Hukuksuz ve keyfi olarak OHAL-KHK’leri ile işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini,
 • İş güvencemizi fiilen kullanılamaz hale getiren tüm düzenlemelerin kaldırılmasını,
 • Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini,
 • Performans, esnek çalışma gibi kamu hizmetlerinde niteliği düşüren, kamu emekçilerini birbirinin rakibi haline getiren uygulamalara son verilmesini,
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına sınavsız atanmalarını,
 • Ayrımsız tüm çalışanları kapsayan, meslek hastalıklarının tanımlandığı yeni bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın hayata geçirilmesini,
 • 0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için tüm kamu kurumlarında bir an önce ücretsiz kreşlerin açılmasını istiyoruz.

“Mülakat, güvenlik soruşturması, arşiv kaydı araştırması kaldırılsın”

“Bu nedenle KESK olarak demokratik, adil bir çalışma yaşamı için,

 • İşe almada ve görevde yükselmede-ünvan değişikliğinde kariyer ve liyakatin esas alınmasını,
 • Torpilin ve kayırmanın kapısını ardına kadar açan mülakatın, güvenlik soruşturması, arşiv kaydı araştırmasının kaldırılmasını,
 • Sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açılmasını,  sendikal ayrımcılığa son verilmesini,
 • Kadın kamu emekçilerine; çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılığın, mobbingin son bulmasını,
 • İstihdam, terfi ve unvan değişikliklerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını istiyoruz.

“Tüm kamu emekçilerinin maaşlarında yansımalarla birlikte %38 artış yapılsın”

 • Yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınmasını,
 • Buna göre 2020 yılı için mevcutta 3 bin 55 TL olan en düşük kamu emekçisi maaşının, yani 15/1 derece kademesindeki bekar hizmetli kamu emekçisinin maaşının (taban aylık, aylık kat sayı, yan ödeme, ek ödeme, özel hizmet, kıdem aylık) AGİ hariç 4 bin 222 TL’ye çıkarılmasını,
 • Hali hazırda 295 TL olan eş yardımının 478 TL’ye çıkarılmasını,
 • Yine 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 69,24 TL,  6 yaş üstü çocuklar için 34,62 TL gibi komik tutarlarda ödenen çocuk yardımının her bir çocuk için 500 TL’ye çekilmesini,
 • Böylece eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşının 2020 yılı için AGİ hariç 5.700 TL’ye çıkarılmasını,
 • Eşi çalışmayan, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunan emekli kamu emekçilerine de eş ve çocuk yardımı verilmesini,
 • Bugün itibari ile 100 metre karelik lojmanda oturan kamu emekçileri aylık 485 TL lira ödemektedir.  Evi olmayan tüm kamu emekçilerine ortalama kira bedeli olan bin TL den söz konusu lojman kirası bedeli olan 485 TL düşüldükten sonra kalan tutar olan 515 TL kira yardımı yapılmasını,
 • İşyerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine aylık 457 TL yemek yardımı yapılmasını,
 • Tüm kamu emekçilerine yıllık 2 bin TL (aylık 166,67 TL) yakacak yardımı yapılmasını,
 • Böylece eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşının 2020 yılı için eş, çocuk, kira, yemek, yakacak yardımı kalemleri eklenerek, AGİ hariç 6 bin 838 TL’ye çıkarılmasını,
 • Sonuç olarak 2020 yılı için tüm kamu emekçilerinin maaşlarında yansımalarla birlikte %38 artış yapılmasını,
 • Maaş ve yardım kalemlerindeki artış taleplerimizin kabulü halinde 2021 yılı için 2020 yılında gerçekleşen enflasyon artı 3 puan refah payı verilmesini istiyoruz.

“EYT haksızlığına son verilsin”

 • Tüm kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım araçlarından faydalanacağı ücretsiz aylık abonman kartı verilmesini,
 • Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini,
 • Göreve ilk başlayan kamu emekçilerine iki maaş tutarında “hoş geldin ikramiyesi” verilmesini,
 • Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 750 TL tutarında kreş yardımı verilmesini,
 • Bugün mevcut bütçe cetveli uyarınca kamu emekçilerine çalıştıkları her fazla saat için 2,13 TL tutarında fazla çalışma ücreti (fazla mesai ücreti) ödenmektedir. Eve dönüş minibüs parasını bile karşılamaya yetmeyen söz konusu tutarın kamu emekçisinin maaşının aylık çalışma saati olan 140 bölünmesi sureti ile bulunan tutara çıkarılmasını,
 • Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim oranın uygulanmasını,
 • Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını, bunun dışında kalan tüm kamu emekçilerinin mevcut ek göstergelerinin 800’er puan artırılmasını,
 • Ek gösterge konusunda en mağdur kesim olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge cetveline dahil edilmesini,
 • Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,
 • Zorunlu BES kesintisinin kaldırmasını,
 • Mevcut emekli maaşlarının artırılmasını,
 • Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) haksızlığına son verilmesini,
 • Kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanmasını,
 • Kademeli geçişle ilgili yaş hadleri uygulanmamasını,  5510 sayılı kanunda kademeli geçiş süresinin sonundan itibaren öngörülen yaş hadleri yerine kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşın dikkate alınmasını,
 • Ek ödeme adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını, farklı kamu kurumlarında aynı unvanda çalışan tüm kamu emekçileri arasında ücret eşitliğinin sağlanmasını,
 • 4/C den 4/B ye geçen personelin mevcutta %20 olan ek ödeme tutarının kademeleri temel alınarak %70 ile %105 bandına çekilmesini talep ediyoruz.

Gezen sözlerini, “Yıllardır süren bu kabustan uyanmak sizin, bizim, hepimizin elinde. Yeter ki hangi sendikanın üyesi olursak olalım hep birlikte haklarımız için omuz omuza verelim. Kapılar ardında, masalarda değil, işyerlerinden sizlerden topladığımız taleplerle hazırladığımız teklif hepinize ‘İnsanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek’ teklifidir.  Gelin teklifimize hep beraber sahip çıkalım” diyerek sonlandırdı.

Sendika.Org/ Ankara