Çeşme’deki JES projesinin ÇED’siz yürütülmek istenmesine yargıdan iptal

Çeşme’de JES projesinin ÇED süreci işletilmeksizin yürütülmesine idare mahkemesinden iptal kararı geldi

Çeşme’deki JES projesinin ÇED’siz yürütülmek istenmesine yargıdan iptal

İzmir’in Çeşme ilçesindeki Ovacık Mahallesi’nde Maliye Hazinesi’ne ait 9 parselde ve toplam 215 bin 92 hektarlık alanda sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama faaliyeti ve jeotermal enerji santrali (JES) için proje hazırlandı.

İzmir Valiliği’nin “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı alması üzerine çalışmalar başlarken, bölge halkı valiliğin kararının iptali için idare mahkemesine başvuruda bulundu.

İzmir 5. İdare Mahkemesi ise bölge halkının lehine karar verdi. Valiliğin ÇED’e gerek olmaksızın verdiği izni iptal eden mahkeme, açılmak istenen JES kuyularının kuru tarım arazisi değil sulu tarım arazilerinin bulunduğu bölgede olmasını, tarımsal üretim ve tarımsal bütünlük ilkelerinin parsel bazında değerlendirilemeyeceği ve havza bazında değerlendirmenin esas olduğunu kaydetti.

Sondaj alanının çevresinde zeytin ve üzüm bağlarının olduğunun, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’na göre bu tür alanların tarım dışı faaliyetlerde kullanılamayacağının altını çizen mahkeme, JES projesinin yaratacağı çevresel zarara da dikkat çekti.

Sendika.Org