Atos Çağrı Merkezi’nde Tez-Koop-İş örgütlenmesi başarıya ulaştı

Tez-Koop-İş, ATOS Çağrı Merkezi’nde sendikal örgütlenmesinin başarıya ulaşması ve toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatılması nedeniyle Atos Çağrı Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi

Atos Çağrı Merkezi’nde Tez-Koop-İş örgütlenmesi başarıya ulaştı

Tez-Koop-İş, uzun süredir çağrı merkezlerinde başlattığı sendikal örgütlenmenin Comdata Çağrı Merkezi’nin hemen ardından Atos Çağrı Merkezi’nde de başarıya ulaşması ve toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatılması nedeniyle bugün saat 19.00’da işyerinin önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı okuyan Tez-Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın Türkiye genelinde 108 bin işçinin çalıştığı çağrı merkezlerinde çalışma koşullarının çok ağır, uzun ve yorucu olduğunun altını çizdi. Sayın, çağrı merkezlerinde karşılaşılan sorunları şöyle sıraladı:

  • Çağrı Merkezlerinde çalışma koşulları  sanıldığından çok daha ağırdır,
  • Çalışma süreleri uzun, yoğun ve yorucudur,
  • Ücret düzeyleri yetersiz ve eşitsizdir,
  • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulmamaktadır ve daha da önemlisi birçok işyerinde temel yasal hükümler yok sayılmaktadır,
  • İnsan onuruna yakışır işyeri ortamı ile saygın bir yönetici-çalışan ilişkisi sağlanmamıştır,
  • Yaygın ve sistematik mobbing (psikolojik yıldırma ya da şiddet) uygulamalarına tanık olunmaktadır,
  • Ücret dışı sosyal ödentiler bulunmamaktadır,
  • Günlük, haftalık ve yıllık yasal izin ve dinlenme haklarına uyulmamaktadır,
  • Objektif kriterlere dayanmayan, insanca çalışma ilişkilerinin sürdürülmesine aykırı bulunan performans değerlendirmeleri, çalışanların gelir kaybına yol açtığı gibi tükenmişlik sendromu, depresyon, stress, kaygı bozukluğu gibi psikolojik sorunlar yaşanmasına yol açmaktadır,
  • Sendikal örgütlenme sürecinde sendikal hak ve özgürlüklere karşı açık ve gizli engellemeler getirilmiştir.

Sendikal örgütlenmenin Anayasal bir hak olduğunu belirten Sayın, şunları söyledi:

Atos Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirilen sendikal örgütlenmenin başarısının ardında büyük bir özveri bulunmaktadır.

Bize düşen görev bu özveriyi ve başarıyı toplu iş sözleşmesi ile ileri noktalara taşımak ve böylelikle tüm üyelerimizi insanca çalışma ve yaşama standartlarına ulaştırmaktır.

Bizlere destek olan tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve sizleri Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi adına tüm içten duygularımla, saygı ile selamlıyorum.

Açıklamanın ardından tulum ve kemençe eşliğinde horon vuruldu.

Sendika.Org/ Samsun