SES’ten ‘sağlıkta mülakat’ açıklaması: “Kadrolaşmaya karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi Yönetimi, sağlıkta mülakat sistemini öngören düzenlemeye ilişkin basın açıklaması yaptı

SES’ten ‘sağlıkta mülakat’ açıklaması: “Kadrolaşmaya karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ardından mülakatla seçilmesine ilişkin hazırlanan bir düzenlemeyi imzaladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkez Yönetimi, bugün genel merkez binasında söz konusu düzenlemeye ilişkin basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamas��nı SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden yaptı.

“Danıştay, sözlü sınavın belirleyici olmasını hukuka aykırı saymıştır”

Erden, geçtiğimiz yıllarda Danıştay tarafından mülakat sisteminin iptal edildiğini anımsatarak “Mülakat sınavı uygulamasının sağlık çalışanlarının atamalarında belirleyici olması kabul edilemez. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2017337 yürütmeyi durdurma itirazı no’lu ve 01.06.2017 tarihli  kararı ile de tek başına sözlü sınavın belirleyici olması kabul edilmemiş, hukuka aykırı sayılmıştır” dedi.

“Sınav komisyonlarına güvenimiz yok”

Erden, mülakat uygulamasıyla birlikte sağlık alanındaki kamu kadrolarına yalnızca iktidara yakın olan kişilerin alınmasının hedeflendiğini kaydetti. Erden, söz konusu uygulamanın mevcut sorunları çözmekten ziyade, yeni sorunlar yaratacağının altını çizdi. KPSS’yi düzenleyen kurumlara kimsenin güveninin olmadığını belirten Erden, “Bu durum ortada iken yapılması gereken KPSS sorununun ortadan kaldırılması, bu sınavla ilgili tüm problemlerin çözülmesidir. Oysa böyle bir sorun yokmuş gibi yeni bir problem alanı oluşturulmaktadır. Sağlık alanı için belirlenecek merkezde 5, illerde 3 kişiden oluşturulacak sınav komisyonlarına da güvenimiz yoktur” ifadelerini kullandı.

“Usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üstünü kapatmaya çalışanlar hesap verecek”

Yandaş sendikaların kadrolaşma siyaseti sayesinde yıllardır usulsüz bir biçimde örgütlendiğini belirten Erden, “Yıllardır bu usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üstünü el birliği ile kapatmaya çalışanlar bilmelidirler ki, hepsi hukuk önünde hesap verecektir. Kamu hizmetinde bilgi, uzmanlık ve liyakat geçerli kılınmadıkça, hukuk devletinin asgari gerekleri yerine getirilmedikçe, tüm bu çarpık tablonun düzeleceğini beklemek boş bir hayaldir” dedi.

Erden, sözlerine şöyle devam etti:

Özellikle AKP hükümetleri döneminde yaygınlaşan ve adeta bir kurala dönüşen kadrolaşma nedeniyle, sağlık emekçileri arasındaki iş barışı bozulmakta ve liyakate dayanmayan atamalar halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Her zaman sağlık emekçilerinin hakları için engel tanımaksızın mücadele eden; eşit, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde sağlık hakkının ayrımsız bir biçimde herkesin hakkı olduğunu savunan sendikamız, kadrolaşma ve talana karşı hukuksal süreç dahil olmak üzere her türlü fiili ve meşru mücadeleden asla vazgeçmeyecektir.

Erden, söz konusu uygulamayı yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

Sendika.Org/ Ankara