Mülkiyeliler’den TTB’ye destek açıklaması

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, Merkez Konseyi üyelikleri sırasında “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama yapan 11 hekime verilen cezalara tepki gösterdi

Mülkiyeliler’den TTB’ye destek açıklaması

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu, Merkez Konseyi üyelikleri sırasında “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama yapan 11 hekime verilen cezalara tepki gösterdi.  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin sadece 6 cümlelik bir açıklamayla, hekimlik görevinin kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmekle kalmayıp kamu vicdanının ve hekimliğin evrensel değerlerinin sesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, verilen cezaların, toplum nezdinde zayıflatılmış olan “adalet” duygusunu, düşünce ve ifade özgürlüğü ile hukukun üstünlüğü ilkesine olan inancı ortadan kaldırdığı belirtildi.

“Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu evrensel bir gerçekliktir ve dünyanın neresine gidilirse gidilsin aklı başındaki herkesin tartışmasız kabul ettiği bir hakikattir” denilen açıklamada, bu hakikati dile getiren Türk Tabipleri Birliği’nin Merkez Konseyi üyelerinin onur duyulması gereken bir tavır ve tutum geliştirdiklerine dikkat çekildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

24 Ocak 2018 tarihinde yaptıkları açıklamayla “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 11 üyesi, bugün üçüncü kez hakim karşısındaydı.

Hukuk garabeti olarak nitelendirilebilecek böylesi bir davanın açılmış olması bir yana, mahkeme heyeti TTB yöneticilerinin tamamına hapis cezası verdi. Halbuki, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri sadece 6 cümlelik bir açıklamayla, hekimlik görevinin kendilerine yüklediği sorumluluğu yerine getirmekle kalmamış, kamu vicdanının ve hekimliğin evrensel değerlerinin sesi olmuştur.

Mahkeme heyeti ise 11 hekime “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan ikişer kez 10 ay hapis cezasına mahkum etmiştir. Ayrıca mahkeme heyeti, TTB Merkez Konseyi üyesi Hande Arpat’a sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vermiştir.

Belirtmek isteriz ki verilen söz konusu cezalar, toplum nezdinde zayıflatılmış olan “adalet” duygusunu, düşünce ve ifade özgürlüğü ile hukukun üstünlüğü ilkesine olan inancı ortadan kaldırmıştır. Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu evrensel bir gerçekliktir ve dünyanın neresine gidilirse gidilsin aklı başındaki herkesin tartışmasız kabul ettiği bir hakikattir. Dolayısıyla bu hakikati dile getiren Türk Tabipleri Birliği’nin Merkez Konseyi üyeleri onur duyulması gereken bir tavır ve tutum geliştirmişlerdir.

Mülkiyeliler Birliği olarak, Türk Tabipleri Birliği’nin ve haklarında ceza verilen Merkez Konseyi üyelerinin yanında olduğumuzun ve bu hukuksuzluk karşısında kendileriyle her türlü dayanışmayı sergileyeceğimizin bilinmesini isteriz.

“Barış” diyen TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası

Sendika.Org