Devlet emekliye vereceğini borsaya yatıracak

Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunlu BES'teki devlet katkısının en az yüzde 10'unun borsaya yatırılmasına karar verdi

Devlet emekliye vereceğini borsaya yatıracak

Hazine ve Maliye Bakanlığı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte değişikliğe giderek, BES’teki devlet katkısının en az yüzde 10’unun borsaya yatırılmasına karar verdi.

Devlet katkılarının, mevduatta, katılma hesabında, bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilmesine ilişkin daha önce %30 olarak belirlenen sınır %20’ye indirildi.

Yönetmelikle yapılan değişiklikle yönetmeliğe; “Asgari %10’u, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda” ibaresi eklenerek, nakden ödenen devlet katkılarının asgari %10’unun bahsedilen kalemlerde değerlendirilmesinin önü açıldı.

Finansman sorunu ile baş edemeyen iktidar emekçilerin alın terine göz dikmiş durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün aldığı kararla birlikte fon portföylerindeki dağılımda değişikliğe gitmişti. Bu kararla emeklilik yatırım fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’i devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilecek.

İktidar emeklilik fonlarına göz dikmeden önce işsizlik fonunu sermayenin kullanımına açmıştı. Kıdem Tazminatı’nın fona devredilmesi ve benzer bir işlevde yağmaya açılması da uzun süredir gündemde.

Emeklilik fonlarının en az yüzde 25’i devlet içi borçlanma senetlerine aktarılacak

Sendika.Org