TÜİK: 1 milyon 259 bin yeni işsiz, yüzde 14,7 işsizlik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Ocak dönemi işsizlik verilerini açıkladı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre işsizlik 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bine yükseldi. Genç işsizlik oranı 6,8 puanlık artışla %26,7'ye ulaştı. Gerçek işsiz sayısı ve işsizlik oranı ise TÜİK'in açıklamış olduğu verilerin üstünde

TÜİK: 1 milyon 259 bin yeni işsiz, yüzde 14,7 işsizlik

TÜİK, Ocak 2019 İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Verilere göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, 15 ve üzeri yaştaki işsiz sayısı 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 3,9 puan artarak %14,7 seviyesine ulaştı. Yine aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 4,1 puanlık artışla %16,8 düzeyine yükseldi.

15-24 yaş arası genç nüfus işsizlik oranı ise 6,8 puanlık artış ile %26,7’ye ulaşırken, 15-64 yaş grubunda bu oran 3,9 puanlık artış ile %15,0’a yükseldi.

İstihdam edilen kişi sayısı 872 bin azaldı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Ocak 2019 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre istihdam edilen kişi sayısı 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1,9 puanlık gerileme ile %44,5 oldu.

Söz konusu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 345 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 526 bin kişi azaldı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre istihdam edilenlerin oranı tarım sektöründe 0,7 puan artışla %17’ye, inşaat sektöründe 1,6 puanlık azalışla %5,4’ü, hizmet sektöründe ise 2,3 puanlık artışla %57,7 oldu. İstihdamın edilenleri %19,9’u olduğu sanayi sektöründe ise dönemler arasında bir değişiklik olmadı.

Kadınların işgücüne katılımı arttı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre işgücüne 387 bin kişi katılarak 31 milyon bin kişi aldı. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artışla %52,2 oldu. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılıma oranı 0,2 puanlık azalış ile %71,1, kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla %33,6 olarak gerçekleşti.

Ocak 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak %33,1 düzeyine ulaştı. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak %22,5 oldu.

Gerçek işsizlik daha fazla

TÜİK, işgücü istatistiklerini hesaplarken iş aramaktan vazgeçen işsizleri hesaplamaya katmayan bir yöntem kullanıyor. DİSK başta olmak üzere emek örgütleri, bu konuda TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını, gerçek işsiz sayısının ve işsizlik oranının TÜİK verilerinin üstünde olduğunu vurguluyor.

Sendika.Org