DİSK-KESK-TMMOB-TTB “halkın iradesine saygı” talebiyle Çağlayan Adliyesi önünde: Mazbatayı ver!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla biraraya gelen sendika, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütleri Çağlayan Adliyesi'nde "Halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına, İstanbul'a saygı” talebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi

DİSK-KESK-TMMOB-TTB “halkın iradesine saygı” talebiyle Çağlayan Adliyesi önünde: Mazbatayı ver!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla biraraya gelen sendika, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütleri Çağlayan Adliyesi’nde yerel seçimler sonrası yaşanan sürece ilişkin olarak “Halkın iradesine, seçme ve seçilme hakkına, İstanbul’a saygı” talebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

İstanbul’a saygı duyun başlıklı ortak basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

“Seçimlerin muhatabı kuşkusuz öncelikle siyasi partilerdir. Bir ülkede seçim süreçlerinin muhatabı aynı zamanda o ülkenin işçileridir, emekçileridir, işsizleridir, kamu çalışanlarıdır, kadınlardır, gençleridir” diyen Çerkezoğlu’nun okuduğu basın açıklamasının tam metni şöyle:

Türkiye’de yerel seçimlerin üzerinden 15 gün geçmiş, ancak başta İstanbul olmak üzere bir çok yerde yurttaşların sandıktan çıkan iradesinin gereği yerine getirilmemiştir.

İstanbul’da sandıkların açılmasının ardından yaşananlar, bir hakkın kullanımı sınırını aşmış, yurttaşların iradesine karşı devletin tüm kurumlarını seferber ettiği tehlikeli bir girişime dönüşmüştür. Ayrıca aday olma süreçlerinde hukuki gerekleri taşıyanların seçildikten sonra seçilme haklarının engellenmesi de tümüyle hukuksuzdur.

Yargı başta olmak üzere devletin kurumlarının, yurttaşların seçme ve seçilme hakkına yönelik haksız, hukuksuz, adaletsiz müdahaleleri, “partiye göre hukuk” pratikleri kabul edilemez.

Seçim sonuçlarına saygı göstermeyen bu anlayışın ekonomik, demokratik, sosyal hiçbir hak talebimize de saygı göstermeyeceği aşikardır.

Süreç uzadıkça “seçimle gelenin seçimle gitmeyeceği” kanaatinin her gün biraz daha pekişmesi, ülkemize telafisi zor büyük zararlar vermektedir.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin çok ciddi sorunları varken, ülkemizi yönetenler sorunları derinleştiren yaklaşımlarından acilen vazgeçmeli, yargı kurumları hukuka ve kendi içtihatlarına uygun kararlar almalıdır.

Halkın iradesine saygı gösterin, seçme ve seçilme hakkına saygı gösterin, İstanbul’a saygı gösterin.

Öte yandan yapılan açılama sendika, meslek örgütü ve demokratik kitle örgütlerinin imzalaması için imzaya açıldı.

Sendika.Org