Ankara’da arbedeli başlangıç: Yavaş, AKP-MHP’nin yetki gaspı önergesini yasaları gösterip reddetti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye şirketlerinin tasfiyesi için düğmeye basınca AKP-MHP grupları, başkanın şirketler üzerindeki yetkilerinin belediye meclisine devrini önerdi. Belediye meclisindeki tartışma arbedeye dönüşürken, Yavaş ilgili kanunlardan maddelerle örnekler vererek "Yasama yürütmenin yetkisine el koyamaz. Bu Anayasa'ya da kanunlara da aykırıdır" dedi ve AKP-MHP önergesini reddetti

Ankara’da arbedeli başlangıç: Yavaş, AKP-MHP’nin yetki gaspı önergesini yasaları gösterip reddetti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra dün (13 Nisan) yeni Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığında ilk kez toplandı.

Toplantıda Mansur Yavaş belediye şirketlerinin yetki ve kullanımlarına ilişkin bir çalışma yürüteceklerini söylerken, AKP ve MHP grupları, “belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlenmesi” kılıfıyla Yavaş’ın belediye şirketleriyle ilgili yetkilerinin meclise geçmesini öneren bir teklif sundu. Yavaş, teklifi oylamaya sunmadan reddetti.

“Başkana yetkiyi halk verdi, meclis bu yetkiyi elinden alamaz”

Belediye meclisinin bugünkü toplantısında ise Yavaş, dünkü toplantının tutanaklarını oylamaya sundu. AKP ve MHP’li üyeler, dünkü tekliflerinin oylanmadan reddedilmesi gerekçesiyle tutanağın oylanmasına karşı çıktı.

AKP Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, tekliflerinin oylanmamasının “görevi kötüye kullanma” kapsamına gireceğini iddia ederken, Yavaş ise partilerin istese “Mansur Yavaş idare etmesin” diye bir önerge de verebileceğini ancak belediye başkanına temsiliyet yetkisini Ankara halkının verdiğini, bu yetkiyi onun elinden kimsenin alamayacağını belirtti.

AKP ve MHP’li üyelerin tepki göstermesi üzerine toplantı gerildi. Yavaş toplantıya ara verip salondan ayrılırken, bazı belediye meclis üyeleri arasında devam eden tartışma arbedeye dönüştü.

“Anayasa, kanunlara, hukuka aykırı önergeyi reddediyorum”

Aradan sonra Mansur Yavaş söz aldı. Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdiğini, yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceklerini belirten Yavaş, belediyesinin ihalelerini de şirketlerin değil, mümkün olduğunca belediyenin kendisinin yapacağını söyledi, devir-teslim işlemini hiçbir şekilde işçi çıkarmadan yapacaklarını taahhüt etti.

Meclis iradesine saygı duyduklarını ancak belediye başkanının yetkilerinin elinden alınmasının açık bir “yetki gaspı” anlamına geldiğinin altını çizen Yavaş şöyle konuştu:

İdare hukukuna göre; büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşları ve işletmelerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak belediye başkanına verilen yetkidir. Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşları ve işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin zapt cetvellerini hazırlamak büyükşehir belediye başkanının şahsına ait görevdir; belediye meclisine ait falan değildir.

Ticaret Kanunu’nun 364. maddesi ve 482. maddesinin (f) bendi gereğince yönetim kurulunun devredilemez yetkileri vardır. Siz, bu “devredilemez” diye kanunda açık hüküm olan yetkileri belediye meclisine alıyorsunuz ve bu arada yürütmeye ait, başlı başına sadece belediye başkanı yetkisini belediye meclisine alıyorsunuz.

Hiçbir zaman yasama, yürütmenin yetkisine el koyamaz. Bu Anayasa’ya da aykırıdır, kanunlara da aykırıdır. Ben de Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereğince kanuna ve hukuka aykırı bu önergeyi reddediyorum ve iade ediyorum.

Parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından dünkü toplantıya ilişkin tutanak metni oyçokluğu ile kabul edildi.

Sendika.Org