Taylan Kaya: “Hopa’da sol ittifak kazanacak”

“Herkes görecek ki Hopa’da sol ittifak kazanacak, kentimiz çalışan ve üreten bir belediyeye sahip olacak”

Taylan Kaya: “Hopa’da sol ittifak kazanacak”

2014 yerel seçimlerinde sosyalistlerin eleştirilerini dikkate almayarak belirlediği adayla Hopa Belediyesi’ni AKP’ye kaptıran CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeyse süreci Halkevleri, ÖDP ve HDP ile ittifak halinde yürütüyor. “Hopa Yerel Yönetim İnisiyatifi” adıyla hareket eden ittifak, ortak adayı CHP’li Taner Ekmekçi ile birlikte Hopa’yı “Rantçı değil halkçı belediye” sloganıyla mahalle mahalle, köy köy arşınlıyor.

Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyesi ve Hopa Belediye Meclis Üyesi adayı Taylan Kaya ile e-posta yoluyla yaptığımız söyleşide Hopa’daki ittifakı, seçim çalışmalarını ve sürecin hem kent hem de sosyalistler açısından önemini sorduk.

Hopa seçimleri neden önemli?

Hopa, diğer şehirlerdeki ilerici muhalefet kesimlerine göre birbiri arasındaki mesafenin en dar olduğu halk topluluğuna sahip bir kent. Yani sosyal demokrat ile sosyalist ya da devrimci arasında çok büyük mesafeler yok. Bir sosyal demokrat Hopalıya, sorduğunuzda aynı zamanda “Tabii ki sosyalistim, tabii ki devrimciyim” diyebilir. Hopa, gerici ve baskıcı iktidara karşı dik duruş sergiledi. Diğer yandan AKP başkanlığındaki beş yıllık bir yerel yönetim deneyimini Hopa halkıyla birlikte yaşayarak gördük. Söylenen sözlerin tutulmadığı, insanların beklenti içine sokulduğu ama sadece bir kısım yöneticilerin ve yönetim çevrelerinin menfaatlerinin gözetildiği bir belediye anlayışıyla şehrimiz yönetildi. İşte bu yüzden, gerçekten halkçı ve gerçekten eşit davranan, adaletli bir yerel yönetimi hak ediyor.

Sol ittifak neden ve nasıl kuruldu, nasıl ilerledi?

CHP ile aday adayları sürecinden başlayarak, halkçı-demokratik belediye anlayışımızın nasıl olması gerektiği üzerine defalarca görüşmeler yaptık. Gerek ilçe yönetimiyle, gerekse aday adaylarıyla doğrudan görüşmelerimizin temel zemini yerel yönetim anlayışımız oldu. Çünkü arzuladığımız şey, basitçe fotoğraflarımızı yan yana koymak, birbirimize eklenmek değildi. Asıl olarak, fikirlerimizi, yerel yönetim anlayışımızı, önceliklerimizi ortaklaştırmaya çalıştık. Bu konuda da herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığı, karşılıklı özverinin hakim olduğu bir çalışma süreci geçerdik. Başkan adayımız Taner Bey’in ve CHP ilçe başkanı Adnan İskender’in de yapıcı ve ilerici sol anlayışla sürece katkı sunmaları önemli bir etken oldu. Sonuç olarak rant ilişkilerini reddeden, kişisel menfaatlere toplumsal menfaatleri tercih eden, çağdaş, aydınlık, bir ilkeller taahhütnamesi oluşturduk. Dürüst, çalışkan, temiz ve dinamik bir yönetim ekibiyle, halkçı bir taahhütnameyle insanlarımızın karşısına çıktık. Yalan söylemeyeceğiz, insan kayırmayacağız, üreteceğiz, hakça paylaşacağız, kadınlardan ve gençlerden yana, kültürel ve sanatsal aktivasyonun kente yakışır pozisyona geldiği bir yerel yönetim için geliyoruz diyoruz.

Taylan Kaya

“AKP’nin ayrıştırma siyasetini boşa düşürdük”

İttifak şu anda köy gezmeleriyle çalışmalarına devam ediyor. Nasıl karşılık alıyorsunuz?

Halkın seçimler özelinde yıllardır istediği solun birliği idi. Bu isteğe cevap verebilme çabamızı ve güzel neticeleri görünce doğal olarak insanlarımız bu durumu memnuniyet ve sevinçle karşıladı. AKP geçen dönemde etnik köken üzerinden insanları ayrıştırmaya ve bunu bir avantaja çevirerek seçimi almaya çalıştı. Netice itibariyle de bu amacına da ulaştı. Bu dönem yine aynı yöntemle sonuç almaya çalışıyorlar ve biz bu taktiği köy buluşmalarıyla boşa düşürdük. Hopa’nın köylerinde yaşayan insanların çok büyük bir çoğunluğu aynı zamanda kent merkezinde ikamet ediyor. Mahalle çalışmalarında, ev ziyaretleri ve site toplantılarında oluşan yoğun desteği köy buluşmalarıyla daha kitlesel yan yana gelişler olarak örgütledik.

İttifak seçimleri kazandığında ne yapacak?

Öncelikle geçmiş dönem belediye bütçesinin nasıl ve nerelerde kullanıldığını Hopa halkına açıklayacağız. İyi bir çalışmanın ardından bu ekonomik tablo halka sunulacak. Daha sonra belediyecilik anlayışımızda temel bir başlık olan üretim ve tüketim kooperatiflerine odaklanıp, sırayla programımızda olan projeleri uygulamaya başlayacağız. Bu arada mahalle meclislerinin oluşturulması da önemli bir başlık olacak. Aslında seçim sonrası belediyemizin personel, bütçe ve diğer imkânları konusunda tam olarak ne durumda olduğunu görmemize ihtiyaç var. Ondan sonra bir iş bölümü yapıp yola koyulacağız. Önce nereden başlayacağımızı nedenleriyle Hopa halkına anlatacağız. Görüş ve önerileri aldıktan sonra programımız pratiğe dönüşecek.

Hopa’da sol ittifakın adayı CHP’li Taner Ekmekçi

“Hopa, çalışan ve üreten bir belediyeye sahip olacak”

Kazanımın sosyalistler açısından özel bir karşılığı var mı? Nedir?

Sosyalistler aşağıdan yukarıya, toplumun bütün kesimlerinin talep ve isteklerinin sesi ve sözü olmak isterler. Biz de kentimizin imkânlarının bütün insanlarımızın faydalanabileceği şekilde eşit dağıtılmasını istiyoruz. Koltukları makamları tembelce rehin alma niyetinde değiliz. Herkes görecek ki Hopa’da sol ittifak kazanacak, kentimiz çalışan ve üreten bir belediyeye sahip olacak. Kimse ilçe başkanlarının kapısında sıraya dizilmek zorunda kalmayacak.

Kadınların kendi taleplerini belirleyebildiği ve belediye çalışmalarında bu ihtiyaçları uygulamaya koyabildiği Kadın Meclisleri olacak. Zaten çalışma programımıza da kadınlar kendi bağımsız tartışmalarını yaparak yapılması gereken projeleri yerleştirdiler.

Gençlerimizin de Gençlik Meclisi olacak. Aynı şekilde onlar da yerel yönetimin gençlik için yapması gerekenleri kendi aralarında kararlaştırıp uygulanmasını talep edebilecekler. Eğitimin önemsendiği ve yöneticilerin bu sorumlulukla proje ve çalışmalar ürettiği bir yerel yönetim istiyoruz. Kooperatifçiliğin temel yönetim anlayışı haline geldiği, üretimin desteklendiği, üretken, verimli bir iş istihdamı anlayışının hakim olduğu bir yerel yönetim istiyoruz. Bu amaçla bir araya geldiysek, sosyalist kurumların deneyimleri, odalarımız ve meslek örgütlerimizin görüş ve önerileri, mahalle meclislerimizin talepleri bizim için yol haritası olacaktır.