Tavşanburnu’nda kaçak olarak inşa edilen otelin “ÇED gerekli değildir” raporu iptal edildi

Bodrum halkının tepki gösterdiği, sit alanlarına kurulmakta olan otel inşaatına ilişkin "ÇED gerekli değildir" raporu mahkeme tarafından iptal edildi

Tavşanburnu’nda kaçak olarak inşa edilen otelin “ÇED gerekli değildir” raporu iptal edildi

Muğla Bodrum’da Tavşanburnu Koyu’nda 1. derece arkeolojik sit alanı da bulunan 3. derece doğal alanına “Four Seasons Resort” adınaki otel projesine ilişkin Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü “ÇED gerekli değildir” kararı vermişti. Bu kararı duyan Bodrum Kent Konseyi üyeleri ve yaşam hakkı savunucuları inşaatı protesto, projenin durdurulmasını istemişti.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, Kent Konseyi üyeleri suç duyurusunda bulunarak kararı yargıya taşıdı. Dava dilekçesinde projenin gerçekleştirileceği toplam 547 bin 644 metrekarelik alanın 518 bin 924 metrekaresinin orman niteliğinde olduğu, 28 bin 719 metrekaresinin tarla niteliğinde olduğu belirtildi. Ruhsat alınmaksızın inşaata başladığı kaydedilen dilekçede, işlemin askıda ilan ve internet aracılığıyla halka duyurulmadığı ve koruma amaçlı nazım imar ve uygulama imar planlarının onaylarının kesinleşmediği belirtilerek iptali talep edildi.

Davaya bakan Muğla 1. İdare Makemesi, kararında “Kızlığaç Mahalles, Gerenkuyu Mevkii 3017 ada, 1-4-5-6-7-8-9-10-11-14 ve 21 sayılı parseller üzerinde Halikarnas Turizm ve Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan ‘turizm konaklama tesisi projesi’ ile ilgili verilen ‘ÇED gerekli değildir’  kararının bu davada hukuka aykırılığı sabit olan dava konusu kararın iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer vererke “ÇED gerekli değildir” raporunu bir kez daha iptal etti.

18 Şubat’ta oybirliği ile alınan kararda, iptal nedenleri şöyle sıralandı:

  • Dava konusu “ÇED gerekli değildir” kararına konu projenin yapılacağı alanda antik döneme ait arkeolojik kalıntıların bulunduğu,
  • İki alanın birinci derece arkeolojik sit alanı özelliği gösterdiği nitekim Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24 Kasım 2016 tarihinde ve 4893 sayılı kararıyla bu alanların tescil edildiği,
  • Proje kapsamında yapılan geniş kapsamlı hafriyat ve yapılaşma çalışmaları nedeniyle bu alanların olumsuz etkileneceği,
  • Sit alanları ile turizm tesisi arasında tampon bir alan oluşturulmadığının ya da çekme mesafeleri ile yapı yaklaşım sınırlarının tanımlanmamış olduğunun tespit edildiği,
  • Bu alanın çevresinin yapılaşma baskısı altına gireceği,
  • Günübirlik turizm yapı ve tesisler alanına yönelik yapılaşma hükmünün proje alanında yoğunluk artışına neden olacağı,
  • Kıyı mevzuatında gösterilen sınırdan fazla oradan belirlenen yapılaşma imkanı veren bu durumun anayasanın 56. Maddesiyle devlete ve vatandaşa yükümlülük olarak getirilen çevrenin korunması amacına hizmet eden kıyıda yapılaşma koşullarına aykırılık teşkil ettiği, dolaysıyla çevreye olumsuz etkilerinin olacağı.

Sendika.Org