Hastanemi Kapatma Ankara Platformu: “Sorunlar açılmadan başladı”

Hastanemi Kapatma Ankara Platformu, 14 Mart'ta açılışı yapılacak olan Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı

Hastanemi Kapatma Ankara Platformu: “Sorunlar açılmadan başladı”

Hastanemi Kapatma Ankara Platformu, 14 Mart’ta resmi olarak açılışı yapılacak Bilkent Şehir Hastanesi’ne ilişkine “Ankara Bilkent Şehir Hastanesi sorunları açılmadan başladı” başlığıyla dün Ankara Tabip Odası’nda (ATO) basın açıklaması yaptı.

Açıklamada hükümetin, sağlık meslek, demokratik kitle örgütlerinin ve meslek örgütlerinin hastanede oluşabilecek sorunlara ilişkin uyarılarını dinlemediği ifade edildi.

Şehir hastanelerinin kamu-özel işbirliğinde yapıldığı ve yap-işlet-devret modeli ile devlet tarafından özel sektöre ihale edildiği belirtilen açıklamada “Bu ihalelerin teknik şartname ve sözleşmeleri kamuoyundan, meslek odalarından ve talep eden vatandaşlarımızdan ‘ticari sır’ ve ‘stratejik yatırım kapsamı içerisinde’ oldukları bahanesiyle saklanmaktadır. Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleridne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu belgelerin Resmi Gazete’de yayımlandığını ifade etmiştir. Bu gerçeği  yansıtmamaktadır” denildi.

Hastanenin faaliyete geçmesi ile öngörülerinde haklı çıktıklarını belirten platform hastanedeki sorunları şöyle sıraladı:

  1. En önemli sorunların başında elbette alınan siyasi ve ekonomik kararlar gerekçesi ile işsiz kalan sağlık emekçilerinin durumudur. Yıllardır kadro talebi ile umutlandırılan, kadro dışı kalan, sonra da işsiz kalan 71 sağlık emekçisinin yeniden istihdama dahil edilmeleri için gereken çabanın gösterilmesini talep etmekteyiz. Bu sayı kapatılması planlanan diğer hastanelerle birlikte binleri bulacaktır. Hizmet alımı ile çalışan sağlık emekçilerinin istihdamı için çalışmaların bir an önce başlatılmasını, popülist söylemlerle çalışanların umutlandırılmamasını, mağduriyeti yaratanların mağduriyetlerin giderilmesi konusunda birinci derecede sorumlulukları olduklarını hatırlatmak isteriz. Projenin tamamlanmasıyla her iki şehir hastanesinin açılması ve diğer hastanelerin kapatılması durumunda, 6.000 dolaylarında hastane çalışanı mağdur olacaktır. Yapılan açıklamaya göre İŞKUR marifetiyle Bilkent Şehir Hastanesi’ne işçi alımı planlanmaktadır. İşe alınmada hali hazırda diğer hastanelerin kapatılmasıyla işsiz kalan sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi hakkaniyet gereğidir.
  2. Taşınan ve taşınacak olan hastanelerin birçoğu şehrin göbeğinde yer alan hastaneler olması itibarıyla ulaşım hem çalışanlar için hem de hizmet alanlar için bir sorun haline gelmiştir. Çalışanlar evlerini hastaneye yakın semtlerde satın almış ya da kiralamışlardır. Ankara’da açılacak olan 2 Şehir Hastanesinin, Bilkent ve Etlik Şehir Hastanelerinin çevresinde emlak rantı oluşmuş, kiralar yükselmiştir. Sağlık çalışanlarının ulaşımda ek harcama kalemiyle karşılaşması kaçınılmazdır.
  3. Bilkent Şehir Hastanesinde de diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi katlara asansörlerle ulaşılmaktadır. Mekânsal büyüklük çalışanların iş yükünü arttıracak ve eskisine göre daha fazla efor sarf etmelerine neden olacaktır. Hastane içerisinde konsültasyona gitme bir sorun halindedir. Hastane içi ulaşım araçlarının sadece hastalara hizmet vereceği bildirilmekte, doktorların bir klinikten diğer bir kliniğe hasta ziyareti süresi uzamaktadır. Özellikle doktor ve hemşirelerin çalışma prensipleri ve protokolleri uzak yerleşimli kliniklerde aşırı efor sarf etmelerine, hasta çağrılarına yanıt veremez hale gelmelerine neden olacaktır.
  4. Dünyanın 3. büyük hastanesi olarak reklam edilen Bilkent Şehir Hastanesinde nitelikli yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, manyetik rezorans, tomografi ve diğer görüntüleme cihazlarının sayısı, laboratuvar cihazlarının sayısı gibi teknolojik ve lojistik durumların bilgisi verilirken hizmet verecek çalışan sayısı ile ilgili tek rakama bile rastlanılmamaktadır. Maliyeti azaltmak için daha az çalışana daha fazla iş ve daha az ücret vererek bu önemli kalemdeki maliyetlerin asgariye indirilip, karın azami tutara ulaştırılması hedeflenmektedir.
  5. Dünyanın 3. Büyük hastanesinde AVM konforunda sağlık hizmeti üreten sağlık emekçileri en temel sorumluluklarından biri olan çocuk bakımı ile ilgili yasalarda yer alan kreş hakkı ile ilgili düzenleme yapılmış olduğunu ümit ettiler. Daha önce açılan diğer şehir hastaneleri gibi Bilkent Şehir Hastanesinde bir tane bile kreş yoktur. İnsan faktörünün göz ardı edilmesine ve emeğe değil, sermayenin karına odaklanılmış olmasına bir kez daha tanıklık ediyoruz.
  6. Engelli, yürümekte zorluk çeken, yaşlı, hamile, çocuk hasta gibi özel durumlu hastaların şehir hastanelerine ulaşımı için özel tedbirler alınması gerekmektedir. Bu grupların hastane içindeki transferi de kolaylaştırılmalıdır. Bilkent Şehir Hastanesinde 4 adet hasta transfer arabası dolaşmakta bu arabalara binmek için 15 dakika beklemek gerekmektedir. Tam kapasite ile çalışmaya başlandığında transfer aracı sayısı artırılacak mıdır? Ya da başka tedbirler alınacak mıdır?
  7. Bu mega projeler bir mega mağduriyet getirecektir. Kapatılması veya küçültülmesi planlanan 14 adet hastane Ankara’nın köklü sağlık kuruluşlarıdır. İşsiz kalacak insan sayısı yaklaşık 6.000 dir. Bu hastaneler çevresinde yerleşimi bulunan yüz kadar eczane, 80 kadar medikal malzeme satan firma, yüzlerce kafeterya, lokanta ve taksi durakları bulunmaktadır. Bu iş yerlerinde 15.000 kadar çalışan mevcuttur. Toplamda sadece iş alanının kapanmasıyla etkilenecek nüfusun ailelerle birlikte 50.000 kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu konuda alınmış bir önlem var mıdır?
  8. Kapatılacak hastaneler göz önüne alındığında her iki şehir hastanesi Ankara’da yatak kapasitesini sadece 150 yatak artıracaktır. Ankara’nın artan nüfusu, Türkiye’nin her bölgesinden Ankara’ya sağlık hizmeti almaya gelenler ve Sağlık bakanlığının vizyonunda yer alan Sağlık turizmi göz önüne alındığında Hastanelerimizi Kapatmayın çağrımızı buradan yeniliyoruz.

Sendika.Org/ Ankara