Kaos GL Derneği medya raporu: Nefret söylemi yaygın, hak odaklı habercilik sınırlı

Kaos GL Derneği, LGBTİ+’ların medyada görünürlüğüne ilişkin 2018 Medya İzleme Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, 2018’de yazılı basındaki haber ve yazıların yarısı LGBTİ+’lara yönelik önyargıları besledi, ayrımcı dil ve nefret söylemi yoğun şekilde kullanıldı

Kaos GL Derneği, LGBTİ+ların gazetelerde nasıl yer aldığını incelediği 2018 Medya İzleme Raporu’nu yayımladı. Ali Erol, Ali Özbaş, Aslı Alpar, Gözde Demirbilek ve Yıldız Tar tarafından yürütülen araştırmaya göre Yeni Akit gazetesinde 2018 yılında yayınlanan 111 haber, söyleşi ya da köşe yazısının tamamı LGBTİ+’lara yönelik hak ihlali ve/veya önyargı içerdi.

111 metnin tamamında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcı dil kullanıldı. 97 metinde nefret söylemi yer aldı. 2018’de yazılı basında yayınlanan haber, söyleşi ya da köşe yazılarının neredeyse yüzde 50’sinde (1,130) LGBTİ+’ların temel hakları ihlal edildi, nefret söylemi ve/veya ayrımcı dil kullanıldı ya da metinlerin LGBTİ+’lara ilişkin önyargıları besleyen içerik kullanıldı.

Kaos GL, 2018 yılı boyunca sosyal medya ortamları ile internet yayıncılığında cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi ile LGBTİ varoluşlara yönelik ayrımcı yaklaşım, homofobik ve transfobik söylem içeren haber ve gelişmeleri de aylık takibe aldı.

Bu çalışmanın sonuçları da “Homofobik ve Transfobik Nefret Söyleminin İnternet Seyri” başlıklı “2018 Sosyal Medya Raporu” olarak yayımlandı.

Raporun tamamını incelemek için tıklayınız!

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur