Ankara Barosu’ndan Bülent Şık’a destek: Çevresel bilgiye erişim hakkı engellenemez!

Ankara Barosu, gıda mühendisi Bülent Şık’a açılan davaya tepki gösterdi, halk sağlığını ve yaşam hakkını doğrudan ilgilendiren bir konuda bilgi verilmesinin değil, verilmemesinin suç olduğunun altını çizdi

Ankara Barosu, “açıklanması yasaklanan gizli belgeleri temin etme, açıklama, göreve ilişkin sırrı açıklama” suçlarını işlediği ileri sürülerek hakkında ceza davası açılan gıda mühendisi Bülent Şık’a destek açıklaması yaptı.

Şık’ın açıkladığı bilgilerin tek tek bütün bireyleri, bir bütün olarak toplum sağlığını ve yaşam hakkını doğrudan ilgilendirdiğinin altını çizen Ankara Barosu, “Bu araştırmanın amacı, devlet kurumlarının merkezi ve yerel otoritelerin gerekli halk sağlığı tedbirlerini almaları olduğu açıktır. Bu nedenle de bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmış olması değil, paylaşılmaması suçtur” dedi.

Anayasa uyarınca devletin çevre sağlığını koruma, geliştirme ve çevre kirliliğini önleme yükümlülüğü olduğunu, Sağlık ve Tarım-Hayvancılık bakanlıkların sorumlu olduğunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tüm bilgilerin vatandaşlara açık olması gerektiğini hatırlatan baro, açıklamasını şöyle bitirdi:

Ankara Barosu olarak, hukuk devletinin en temel gereği olan adaletin tesis edilmesinde yurttaşların çevresel bilgiye erişim hakkını engellemeye yönelik bu suç duyurusu ve açılan ceza davasının bir gerçeği açığa çıkartması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yargılama sırasında, aynı zamanda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı üzerinde ağır tahribata yol açma riski olan bu tarımsal üretim karşısında yine her türlü başvuru, bilgi edinme ve yargısal yolla karar alma sürecine katılarak halkın çevresel bilgiye erişim hakkı temelinde, gıda hakkını, yaşama hakkını, sağlıklı bir çevrede yaşamayı savunacağız. Bu ceza davasını kamuoyunun vicdanıyla birlikte izlerken aynı zamanda haklarımızı korumak ve geliştirmek sorumluluğunu taşıyacağız. Yurttaşların haklarını korumak, kullanabilmek için çevresel bilgiye erişim hakkı engellenemez.

Sendika.Org/ Ankara