TEKSİF ve Öz İplik İş: “‘Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Hem İşyerimizde Hem de Sendikamızda Hayır’ taahhütnamesini imzaladık ve kamuoyu ile paylaştık!”

TEKSİF ve Öz İplik İş sendikaları, 9 Aralık’ta yayımladığımız “Kadınlar için şiddetten arındırılmış işyerleri ve sendikalar” başlıklı yazıda söylenenin aksine “Kadına yönelik şiddet ve tacize hem işyerimizde hem de sendikamızda hayır” taahhütnamesini imzaladıktan sonra kamuoyu ile de paylaştıklarını belirtti

Yazarımız Nuran Gülenç’in 9 Aralık’ta yayımlanan “Kadınlar için şiddetten arındırılmış işyerleri ve sendikalar” başlıklı yazısında geçen “Türkiye’de IndustriALL’a üye 19 sendika bulunuyor. Sekizi taahhüdü imzalamış durumda. Bunlar; Birleşik Metal-İş, Çelik-iş, Deriteks, Teksif, Tekstil, Öz İplik-İş, Selüloz-iş ve Petrol-İş sendikaları. Birleşik Metal-İş dışında bu taahhütnameyi imzaladığını kamuoyu ile paylaşan sendika olmadı” ifadelerine TEKSİF ve Öz İplik İş sendikalarından düzeltme talebi geldi.

Her iki sendika yetkilileri de söz konusu taahhüdü imzaladıklarını ve kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

TEKSİF’in açıklaması:

www.sendika63.org (sendika.org) internet sitesinde 9 Aralık 2018 tarihi 13:29 saatinde Nuran Gülenç tarafından yazılarak yayınlanmış “kadınlar için şiddetten arındırılmış işyerleri ve sendikalar” başlıklı habere istinaden, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

Haberde yer alan “Türkiye’de IndustriALL’a üye 19 sendika bulunuyor. Sekizi taahhüdü imzalamış durumda. Bunlar; Birleşik Metal-İş, Çelik-iş, Deriteks, Teksif, Tekstil, Öz İplik-İş, Selüloz-iş ve Petrol-İş sendikaları.” Cümlesinden hemen sonra yer alan “Birleşik Metal-İş dışında bu taahhütnameyi imzaladığını kamuoyu ile paylaşan sendika olmadı.” şeklindeki ifade tamamen yanlış, araştırma yapılmadan kaleme alınmış ve mesnetsiz bir ifadeden ibarettir. Öyle ki, www.teksif.org.tr adresinde 16 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan haber incelendiğinde bahse konu olan ifadenin asılsız olduğu açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Bilinmelidir ki TEKSiF Sendikası, kurulduğu 1952 yılından bu yana kadın emekçilerin en yoğun temsil edildiği emek örgütü olmuş, bu bakımdan da kadın üyelerinin başta sosyal hayat olmak üzere, işyerinde ve istihdam ilişkilerinde gereken eğitim çalışmalarını sürdürmek konusunda gereken inisiyatifi almayı ve hassasiyeti göstermeyi sürdürmüştür.

Sonuç olarak, Teksif Sendikası adına kamuoyuna tamamen yanlış yansıtılan söz konusu bilgilerin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde düzeltilmesini ayrıca bu açıklamanın Anayasamızın 32. Maddesi, 5817 sayılı Basın Kanunu’nun ise 14. Maddesine istinaden aynı sayfada, aynı başlık altında yayımlanmasını kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle ivedilikle rica ederim.

Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Özcan’ın açıklaması:

Bu mektubu 09.12.2018 tarihinde sayfanızda yayınlamış olduğunuz ‘Kadınlar İçin Şiddetten Arındırılmış İşyerleri ve Sendikalar’ başlıklı yazınıza cevaben iletmekteyiz.

06.12.2018 tarihinde ILO’nun düzenlemiş olduğu  “Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi”  başlıklı konferansa davetliydik. Bizler de sendika olarak söz konusu konferansın gün içerisindeki tüm oturumlarına katılarak konuya verdiğimiz hassasiyeti kamuoyuna ve ilgili paydaşlara göstermiş bulunmaktayız.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Öz İplik-İş Sendikası, Türkiye’deki sendikalar içerisinde Genel Merkez Kadın Komitesi aktif olarak çalışan, gündemli ve düzenli olarak yılda 2 toplantı gerçekleştiren nadir sendikadan biridir. Bunun da haklı gururunu daima yaşamaktadır. Genel Merkez Kadın Komitemiz bugün 47 üyesi ile, kurulduğu gün olan 8 Mart 2012 tarihinden bu yana yönetimden ve içinden aldığı güç ile durmadan büyük aşamalar kat etmiştir, edecektir.

IndustriALL Küresel Sendika Kadın Komitesi’nin, 7 Kasım 2017 tarihinde Sri Lanka’da gerçekleştirmiş olduğu toplantıda taraflarımıza sunulan ‘Sendikalar Kadına Şiddete Hayır diyor!’, “Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Hem İşyerimizde Hem de Sendikamızda Hayır!” başlığı altındaki taahhütnamesini, bize gönderilmesinin hemen akabinde Öz İplik-İş Sendikası olarak, imzalamış ve kamuoyu ile paylaşmış bulunmaktayız. Industriall Küresel sendika tüm üyelerinin taahhütnameyi imzaladığını ve kamuoyu ile paylaştığı bilgisini teyit etmektedir. Bu konudaki eksik bilgileri gidermek bizim için önemli bir husustur.

Kadına yönelik şiddet ve uygulanması muhtemel her türlü istismara karşıyız. Konu ile ilgili olarak Türkiye sendikal hareketinde öncü ve örnek çalışmalara imza attık. Konfederasyonumuz HAK-İŞ başta olmak üzere, üye olan tüm sendikalar kadın üyelerinin ve emekçi tüm kadınların yanında yer almakta, kadınlar için gerçekleştirilen bütün uluslararası ve ulusal çalışmalarda aktif-öncü rol oynamaktadır. Kadına yönelik bütün şiddet unsurlarına öfke ile karşı çıkıyoruz. Kadına yönelik gerçekleştirilen bütün sözlü, fiziksel veya cinsel saldırıların önlenmesinde sadece sözde destek vermiyor, aktif olarak eylem planı yaparak hayata geçiriyoruz.

Öz İplik-İş Sendikası olarak, bağlı olduğu işkolunun en değerli yapıtaşı olan kadınlar için daima yenilikçi projeler ürettik. Çığırlar açtık. Türkiye sendikal alanda cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık arttırdık.  İnandığımız ve ilerlediğimiz bu yolda, uluslararası örgütler ve kamudaki sosyal paydaşlarımızın hem desteğini almış olmak hem de yapılan çalışmalarda ortak çalışmalara imza atmak, ilham yaratmak en büyük motivasyonumuz oldu.

Biz Öz İplik-İş Sendikası olarak kadınların çalışma hayatında var olmaları için çeşitli projeleri ve örnek çalışmaları hayata geçirdik. Söz konusu projelerimizden size bahsetmek isteriz

Sosyal Diyalog Yoluyla Tekstil Sektöründeki Kadınların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Projesi ile Kayseri’de tekstil sektöründe önde gelen üç işyerinde çalışan kadınlarınlar için bir pilot kreşin sosyal diyalog ve işbirliği ile oluşturulmasını sağladık. Bu vesile ile kadınların çalışma hayatındaki en önemli sorunlardan birisi olan çocuk bakımına yönelik çözüm ürettik. Bu çalışmamız Turkiye’de en iyi örneklerden birisi seçildi ve projemiz sonunda yasada ulusal düzenlemeler yapılarak fiziki kreş açma yükümlülüğü hizmet alma olarak değiştirildi. Aynı zamanda organize sanayi bölgelerinde açılacak kreşler konusunda bir protokol oluşması projemizin bir sonucu olarak hayata geçirildi.

Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi Projesi ile, katılan tüm üyelerimize Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Liderlik Eğitimleri verdik. Projemiz sonunda %5 olan kadın temsilci oranı %25’e yükseldi. Aynı zamanda kadınların karar alma mekanizmalarında yer alabilmeleri için kapasiteleri güçlenerek şube genel kurullarında kadınlar yönetim organlarına seçildi.

Sendikalarda İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi kapsamında sendikamızın kadın üyelerimize eşleriyle birlikte eğitimler vererek ve koçluk çalışmaları gerçekleştirerek iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına çalıştık.  Cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık arttırarak kadınların statülerini iyileştirdik.

Eğitim ve Sosyal Diyalog Yoluyla Kadın İstihdamının Artırılması Projesi ile Tokat ili özelinde düşük refah seviyesine sahip 15-29 yaş aralığındaki kadınlara yenilikçi mesleki eğitimler vererek istihdama dahil olmalarını sağladık. En az 100 işçinin iş verimliliğini artırarak iş güvencesi sağladık.

Örgütlü olduğumuz işyerlerinde işveren ile ortak olarak yürüttüğümüz,halen devam eden  Sıfır Şiddet Projesi ile işyerlerinde şiddetle mücadele için aktif çalışmalara devam ediyoruz. Şiddetin her türüne, cinsel tacize, mobbinge karşı mücadele etmek üzere topyekun önlemler alarak tüm çalışanlarımızı ve beyaz yaka çalışanlara yönelik eğitim düzenliyoruz.

İmzaladığımız Toplu İş Sözleşmelerinde ‘Mahkeme kararı ile kadına şiddet uyguladığı belirlenen üyeler sendika ve işyeri kurullarında görev alamaz.’ ibaresi yer almaktadır.

Öz İplik-İş Sendikası Türkiye Sendikal Hareketi’nde attığı adımlar ile ses getiren ve örnek oluşturacak projelere imza atan bir sendikadır.

Bu çalışmaları hiçe sayarak kendi proje ve çalışmalarından bahsetmek yerine sendikaların hiç bir faaliyette bulunmadığını iddia etmek ahlaki değildir. Konuyla ilgili bilgi sahibi olmanızı ve bu yazıyı da aynı platformda paylaşmanızı rica ederiz

Saygılarımla

Pınar Özcan

Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı

Sendika.Org