Oya Ersoy’dan ihraç edilen akademisyenler ve eğitimcilerin çalışma hakkı için kanun teklifi

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, OHAL ve devamında çıkarılan KHK’ler ile kamudan ihraç edilen bilim insanı ve eğitimcilerin, çalışma hakkı ve bilimsel faaliyetler ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeniden yer alabilmelerini öngören bir yasa teklifi verdi

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, bilim ve eğitim çalışanlarına yönelik hukuka aykırı çalışma hakkı engellerinin giderilmesi için bir kanun teklifi hazırlayarak Meclis’e sundu.

Ersoy, verdiği kanun teklifi ile, OHAL ve devamında çıkarılan KHK’ler ile kamudan ihraç edilen bilim insanı ve eğitimcilerin, çalışma hakkı ve bilimsel faaliyetler ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinde yeniden yer alabilmelerini istedi.

“Çalışma hürriyeti anayasal bir haktır”

Anayasa Mahkemesi’nin herkesin çalışma hak ve özgürlüğünü güvenceye alan 48. ve 49. maddelerini hatırlatan Ersoy, “15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 21.07.2016 tarihinde ilan olunan ve yaklaşık 2 yıl boyunca süren olağanüstü hal ve devamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile; çok sayıda bilim insanı ve eğitimcinin görevlerine son verilmiş; bu kişiler ve geçimlerini sağladıkları aileleri nezdinde yaratılan ağır mağduriyet yanında, ülkemizin bilim ve eğitim hayatına da ağır bir darbe vurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Uluslararası ölçekte yapılan bilimsel araştırmalarda Türkiye’de üniversitelerin bilimsel ve eğitsel niteliğinde ciddi bir olumsuzluğun yansıtıldığına dikkat çekerek “Değinilen araştırmalara göre dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında ne yazık ki yalnızca 2 üniversitemiz yer alabilmiştir” diyen Ersoy, bilim ve eğitim emekçilerine yönelik engellemelerin de bu olumsuz tabloda payı olduğunu vurguladı.

“Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz”

Bilim ve eğitim alanındaki görevlerine son verilen birçok kişi hakkında, OHAL ilanına gerekçe oluşturan veya başkaca bir suç fiilinden kaynaklı kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının olmadığını ifade eden Ersoy, sağlık çalışanlarına yönelik kararın aynı şekilde eğitim alanında da uygulanmasını şöyle istedi:

Benzer şekilde kamudan ihraç olan başkaca meslek mensupları, en son hekimlerle ilgili yapılan kanuni düzenlemede de görüldüğü üzere, mesleklerini en azından özel kuruluşlarda icra edebilirken, bilim insanları ve eğitimciler nezdinde eşitsiz ve hakkaniyetsiz bir durum da yaratılmıştır.

Ersoy, kanun teklifi ile bilim ve eğitim insanları ile toplum nezdinde oluşan ağır tahribata son verileceğini umduğunu belirtti.

Sendika.Org