“Herkes Özgür ve Eşit Doğar” kitabından ikinci baskı

Uluslararası insan hukukunda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği haklarını içeren “Herkes Özgür ve Eşit Doğar” kitabının ikinci baskısı çıktı

Birleşmiş Milletler’in 2012’de yayımladığı, Kaos GL’nin 2013’te Türkçeleştirdiği “Herkes Özgür ve Eşit Doğar” kitabının ikinci baskısı çıktı.

Uluslararası insan hukukunda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği haklarının altını çizen kitap, devletlere eşitlik ve adaleti sağlamaları için beş temel yükümlülüklerini hatırlatıyor:

  • Bireylerin homofobik ve transfobik şiddetten korunması
  • LGBT kişilere yönelik işkencenin ve zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamelenin önlenmesi
  • Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması
  • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın yasaklanması
  • İfade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarına saygı gösterilmesi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, kitabın önsözündeki şöyle diyor:

Cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri temelinde bireylere yöneltilen şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi insan hakları alanında aşılması gereken büyük bir meseledir. Umarım, Devletlerin LGBT bireylere karşı yasal yükümlülüklerini ortaya koyan bu kitapçık, gerek küresel düzeyde gerekse uygulamaların asıl vuku bulması gereken yer olan ulusal düzeyde tartışmalara katkıda bulunabilir.

Yayının tamamı için tıklayın.

Sendika.Org