HDP’li Filiz Kerestecioğlu, çocuk yaşta gebelikleri Meclis’e taşıdı

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, çocuğa yönelik cinsel istismar ve çocuk yaşta evlendirilmeler sonucu oluşan gebeliğin araştırılması için Meclis Başkanlığı’na önerge verdi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye’de çocuğa yönelik cinsel istismar ve çocuk yaşta evlendirilmeler sonucunda oluşan gebeliğin araştırılması için Meclis Başkanlığına önerge verdi.

Kerestecioğlu, önerge teklifinde, “2016 yılında İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tespit edilen çocuk yaşta gebelik vakasının 1260 olduğu; 2017 yılının ilk beş ayında ise aynı hastanede 158 çocuğun gebe olduğunun tespit edildiği; bunlardan 37’sinin 15 yaşın altında olduğu, 158 çocuktan 34’ü için adli birimlere bildirimde bulunulduğu, kalan 124 çocuk için ise herhangi bir bildirimde bulunulmadığı basına yansımıştır. Yalnızca bir hastanede tespit edilen çocuk gebeliği sayısının bu denli yüksek olması, kız çocuklarına yönelik cinsel istismarın, erken evliliklerin ve zorla evliliklerin önlenmesinde yetkili mercilerin yükümlülüklerini titizlikle yerine getirdiği konusunda ciddi şüphelere yol açmaktadır” dedi.

“Acilen araştırma komisyonu kurulmalı”

Konunun araştırılması için verilen önergede ise Kerestecioğlu, gerekçeyi şöyle açıkladı:

Başta bebek ve anne ölümü olmak üzere gebelik ve doğum sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir. Bunların yanında çocukları hayatlarının devamında eşitsiz ve ayrımcı uygulamalara daha açık hale getirmektedir. Başta bu sebepler olmak üzere Anayasa ve imzalanan uluslararası çocuk hakları sözleşmeleri uyarınca, çocukların cinsel istismar dahil olmak üzere şiddete maruz kaldığı tüm şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmek ve etkili biçimde uygulamak devletin görevidir.  Bu koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkili bir şekilde uygulanması için bütünlüklü bir politika geliştirmeyi ve uygulamayı gerektirir.

Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de çocuk gebeliklerinin kapsamlı bir şekilde ele alınarak önlenmesine yönelik sağlıklı bir politika geliştirebilmesi için öncelikle Türkiye’de çocuk gebeliklerinin araştırılması ve çocuk gebeliklerine neden olan etmenlerin belirlenerek alınacak önlemlerin saptanması amacıyla bir araştırma komisyonu kurması aciliyet taşımaktadır.

İlgili haberler:

Sendika.Org