BES krize ve güvencesizliğe karşı mücadele programını açıkladı

BES, genel merkezinde krize ve güvencesizliğe karşı eylem, etkinlik ve mücadele programını açıkladı

KESK’in krize ve kazanılmış haklara yönelik saldırılara karşı açıkladığı mücadele programının ardından KESK’e bağlı sendikalar da kendi programlarını açıklamaya başladı. Büro Emekçileri Sendikası (BES), Merkez Temsilciler Kurulu’nun toplantı sonuçları üzerinden hazırladığı programını genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıda açıklamayı BES Genel Başkanı Serpil Akpınar okudu.

Yasal mevzuatların otoriter bir tek adam sistemine uygun hale getirildiğini ve bu yönetimin ekonomik krizin planının faturayı emekçilere kesme niyetini açıkça belli ettiğini söyleyen Akpınar, emekçilerden toplanan vergilerin sermayeye, savaşa kaynak olarak aktarılması ve kamu yararına kullanılması için mücadele edeceklerini ifade etti.

Akpınar, 2019 bütçe sürecinde yapacakları eylem ve etkinlikleri şöyle sıraladı:

  • Ek zam, enflasyon farkının ödenmesi ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi talepleri için kampanyalar düzenlenecek, sosyal medyada hashtag eylemleri yürütülecek, işkolunda bulunan kurumlara bütçe taleplerine ilişkin hazırlanan dosyalar verilecek, basın açıklamaları, basın toplantıları, faks eylemleri, kokart takma eylemleri yapılacak. Yerellerde ise ortak talepler doğrultusunda ve mümkün olan en geniş çevreyle eylemler için çalışılacak.
  • Vergi ve ücret politikaları ile bunların emekçilere yansımalarını gündemde tutmak için “Vergide ve ücrette adalet istiyoruz” başlıklı, dolaylı vergilerin kaldırılması, gelir vergisi oranının düşürülmesi, vergi dilimlerinin düzenlenmesi, eşit işe eşitsiz ücretlerin düzeltilmesi talepli çalışma yürütülecek.
  • BES dayatmasından vazgeçilmesi ve her türlü ek ödemenin emekli aylığına dahil edilmesi için işyeri çalışmaları, dilekçe kampanyaları ve basın açıklamaları yapılacak.
  • Esnek çalışma, performans, norm kadro uygulamalarına karşı eğitim çalışmaları organize edilecek, aydınlatıcı yayınlar çıkarılacak.
  • İhraç edilen kamu emekçileri için kamuoyu oluşturma çalışmaları ve faaliyetler sürdürülecek. TBMM’de oluşturulan çalışma grubuyla görüşülecek.
  • 25 Kasım’da KESK bütünlüğünde hareket edilecek, işyerlerinde mobbinge, güvencesizliğe karşı ve kreş hakkı için bilgilendirme, sosyal medya çalışmaları ile etkinlikler düzenlenecek.

BES’in açıklamasının tamamı için tıklayın.

Sendika.Org