Cumhurbaşkanlığı, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi’ne fiilen el koydu

703 sayılı KHK ile Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. Kamuoyunda Devlet Tiyatroları’nın tamamen kapatıldığına ilişkin çıkan haberlere karşı DT bir basın açıklaması yayımlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kapatılmadığını söyledi. Kültür Sanat Sen Genel Başkanı, yapılan değişiklikle DT ve DOB’nin özerk yapısının tam anlamıyla kaldırıldığını söyledi

Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) gibi sanat kurumlar artık Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olacak. Her iki kurum da 9 Temmuz’da “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum” bahanesiyle çıkan 703 sayılı KHK ile pek çok kamu kurumu gibi Cumhurbaşkanlığı’na bağlanarak özerkliğini yitirdi. KHK’de “Devlet Tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir” maddesi kaldırıldı. Ayrıca daha önce tüzük ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yönetim ve ödenek ile ilgili kararlar Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı.  

Yönetmeliği Erdoğan çıkaracak

Ayrıca kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir” olarak değiştirildi. Yine kanunda yer alan “Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulunca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” şeklinde değiştirildi. 

DT: “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kapatılması söz konusu değil”

Devlet Tiyatroları’nın pek çok kamu kurumu gibi Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması haberi kamuoyunda Devlet Tiyatroları’nın tamamen kapatıldığı algısına neden olunca DT bir basın açıklaması yayımlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kapatılmadığını söyledi ve KHK ile yapılan değişikliği “düzenleme” olarak tanımladı.

Kültür Sanat Sen Başkanı: “Tam anlamıyla özerk yapısı kaldırılmıştır”

Kültür Sanat Sen Genel Başkanı Ferahi Vardal, Sendika.Org’a verdiği demeçte “703 sayılı KHK tüm kamuda olduğu gibi bağlı bulunduğumuz kurumun hukuki statüsünde de ciddi değişiklik yapıldı” dedi. KHK ile DT ve DOB’nin kapatılmadığını ancak özerkliğinin kaldırıldığını belirten Vardal şunları söyledi:

Tam anlamıyla özerk yapısı kaldırılmış ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu doğrudan DT ve DOB’nin kapatılması anlamına gelmese de özerkliğinin kaldırılıp Cumhurbaşkanlığı’na bağlanması sanatın sanatçının özgürlüğünü ve yaratıcılığını ortadan kaldıracaktır. Cumhurbaşkanlığı müsaade ettiği ettiği sürede ve müsaade ölçüde sanatlarını icra etmelerine neden olacaktır. En kısa zamanda bu düzenlemenin düzeltilmesi ve kaybolan niteliğinin eskisinden daha iyi duruma getirilmesini arzu ediyoruz.

Sendika.Org