Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılan Reysaş işçileri istasyon önünde direnişte

 

Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş şirketinde örgütlenen Nakliyat-İş sendikasının bakanlığa çoğunluk tespiti için basvuru yapmasının ardından 8 sendikalı işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçiler araç muayene istasyonlarının önünde direnişe başladı

 

Eskişehir Merkez, Eskişehir Sivrihisar, Zonguldak Merkez, Zonguldak Ereğli, Kastamonu Merkez, Kastamonu Tosya, Karabük Merkez ve Bartın Merkez de bulunan araç muayene istasyonlarının işletmesini yapan Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş’de sendikal faaliyet yürüten DİSK/Nakliyat-İş işçilerin çoğunluğunu üye yaparak bakanlığa çoğunluk tespiti için başvurusunu yaptı.

Sendikal örgütlenmeden haberdar olan REYSAŞ işvereni sendikadan istifa etmeyen, haksız, hukuksuz, anayasaya ve yasalara aykırı baskılara boyun eğmeyen üyelerimizden Eskişehir’den üç, Karabük’den üç ve Kastamonu’dan iki olmak üzere toplam 8 sendikalı işçiyi anayasaya ve hukuka aykırı bir şekilde işten attı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası “Atılan üyelerimiz 23.02.2018 Cuma gününde başladıkları direnişlerini  işe geri dönünceye kadar istasyonların önünde devam ettirecek. Bütün baskılara rağmen REYSAŞ’da yeni üyelikler  devam etmektedir” dedi.

İşverenin yaptığı tehdit ve baskılar için üç ilde de Cumhuriyet Savcılığına sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu aktaran sendika, “İşçilerin anayasal ve yasal hakkı olan sendikaya üyeliğini tanımayan, işçi ve sendika düşmanlığı yapan REYSAŞ İşvereni bir an önce bu tehdit ve baskılara son vermeli, atılan üyelerimizi işe geri almalıdır” açıklamasında bulundu.

https://sendika62.org/2018/02/sekiz-uyesi-isten-atilan-nakliyat-is-reysasta-is-yavaslatma-eylemine-basladi-476714/

Sendika.Org