Sendika.Org rekor sansüre karşı hukuki mücadelede de rekora gidiyor

25 Temmuz 2015’ten bu yana 60 kez erişime engellenen Sendika.Org, Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurusu yapılan bu rekor sansüre karşı rekor sayıda dava açmak için adım attı. Erişim engeli kararlarına itirazlar reddedilirse Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak, Anayasa Mahkemesi hızlı yanıt vermediği koşulda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine toplu başvuruda bulunulacak

AİHM ve Anayasa Mahkemesi içtihatların aykırı bir şekilde, Temmuz 2015’ten bu yana 60 kez erişime engellenen Sendika.Org, sansüre karşı farklı alan adlarıyla sürdürdüğü mücadelesini hukuki alanda da ilerletiyor.

Bu baskı ve sansür dalgasına ilişkin olarak ilk başta 2015 yılında Avukat Sercan Aran tarafından Sendika.Org, sendika.tv, sendika1.org, sendika2.org, sendika3.org, sendika4.org, sendika5.org, sendika6.org, sendika7.org sitelerinin erişime engellenmesi ile ilgili olarak itirazlarda bulunulmuş; Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazları reddi üzerine Sendika.Org adresine ilişkin engelleme Ekim 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin başvuruya ilişkin bir adım atmaması üzerine Avukat Tonguç Cankurt da “Artık tacize dönüşen sansür uygulamaları karşısındaki tavrı ise Anayasa Mahkemesi açısından bir varlık ve yokluk sorunudur” diyerek iki Ek Beyanda bulundu.

Bütün erişim engellerine ayrı ayrı itiraz

Baskı ve sansür dalgasına ilişkin olarak hukuk mücadelesinde bu kez daha geniş kapsamlı bir adım atılarak, Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yard. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’la birlikte bir grup hukuk fakültesi öğrencisinin ortak çalışmasıyla bütün erişim engelleme kararlarına ilişkin itiraz başvuruları hazırlandı.

İtirazlar Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği ve Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne 15 Ağustos 2017 tarihinde, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’ne ise 16 Ağustos 2017 tarihinde sunuldu.

Ölçüsüz, usulsüz, gerekçesiz bir uygulama

Yapılan itirazlarda genel hatlarıyla, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan ifade ve basın özgürlüğüne yönelik getirilen müdahalenin hukuki dayanaktan ve ölçülülükten uzak olması, müdahalenin demokratik toplum düzenine aykırı olduğu belirtildi.

Ayrıca itiraz edilen kararların hepsinin gerekçesiz olduğu, ilgili yasada belirtilen usule aykırı olarak verildiği, kararların hiçbirinin Sendika.Org’a tebliğ edilmediği belirtilerek tüm bu usul ve yasaya aykırı kararların kaldırılması talep edildi.

Dilekçelerde Sulh Ceza Hakimliklerinin Sendika.Org ile ilgili vermiş oldukları topyekûn erişim engelleme kararları ile ilgili olarak bu yaklaşımın “ormanda mangal yakarken ormanı da yakma gafletinde bulunan piknikçiden farklı” olmadığı belirtildi.

Yapılan itirazlardan olumlu netice alınamazsa hukuk mücadelesine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmak suretiyle devam edilecek, hızlı sonuç alınamazsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 2017 içinde toplu bir başvuru yapılacak.

***

Süreçle ilgili detaylı açıklamamız:

Erişim Engellemeleri ile ilgili Yapılan Hukuki Başvurular Hakkında

2007 yılında çıkarılan ve gerekçe olarak çocukları zararlı içeriklerden korumak olan 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, 2015 yılında kamuoyunda İç Güvenlik Paketi olarak bilinen torba kanun ile eklenen 8/A maddesiyle birlikte, toplumsal muhalefetin sesini kısmaya yeni bir boyut kazandırmıştır.

Bu maddenin eklenmesiyle birlikte Başbakanlık veya ilgili bakanlıkların talebiyle milli güvenlik, yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması gibi gerekçelerle erişimin engellenmesi talebinde bulunmakla birlikte yürütme organına yetki verilmiştir. Bu yetkiyle birlikte siyasi iktidarın ölçüsüz ve keyfi müdahaleleri artmıştır. Bu düzenlemenin toplumsal muhalefet ve İnternet haberciliğine etkisinin en büyük örneklerinden biri Sendika.Org olmuş ve siyasi iktidar bu müdahalesi ile, sansür konusunda Türkiye’ye bir rekor kazandırmıştır!

Sendika.Org İnternet Sitesine yönelik sansür ve baskı dalgası, 7 Haziran, 2015 seçimlerinden sonra başlamıştır. Sendika.Org ilk defa 25 Temmuz, 2015 tarihinde Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engellenmiştir. Gerekçe olarak 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kullanılmıştır. Başbakanlık Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “pislik yuvası” olarak nitelendirdiği Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) getirmiş olduğu idari tedbir kararlarının istisnasız hepsini Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği onaylamıştır. 2016 sonu itibarı ile Sendika.Org’a ait 12 farklı alan adına Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engellenmiştir.

2017 içinde de Sendika.Org’a yönelik sansür girişimleri devam etmiş, sistematik bir şekilde arka arkaya 50 tane erişim engelleme kararı alınmıştır. Bu kararların alınması Başbakanlık Güvenlik İşleri Daire Başkanlığı tarafından talep edilmiş, TİB’in KHK ile kapatılmasından sonra, TİB’in yerine yetkilendirilen Bilişim ve Teknoloji Kurumu (BTK) Başkanı bu taleplerin hepsini uygulamış ve bu karaların hepsi istisnasız bir şekilde Ankara Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından onaylanmıştır.

Bugüne kadar farklı alan adlarıyla sansür ve baskıyla mücadele eden Sendika.Org, toplamda 60 kez 5651 sayılı yasanın dahi öngörmediği şekilde AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihatlarına da aykırı olarak tamamen erişime engellenmiştir.

Hukuk Devleti iddiasında olan ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ölçüsüz, keyfi ve demokratik toplum düzenine aykırı idari ve adli kararlar alarak  muhalif hangi ses olursa olsun onu koruması gerekirken, Sendika.Org’u tam 60 defa erişime engellemiştir. Sendika.Org, bu sansür ve baskı dalgasıyla farklı alan adları kullanarak mücadele etse de, bu mücadelenin en büyük ayaklarından biri de hukuki mücadeledir.

Bu baskı ve sansür dalgasına ilişkin olarak 2015 yılında Avukat Sercan Aran tarafından Sendika.Org, sendika.tv, sendika1.org, sendika2.org, sendika3.org, sendika4.org, sendika5.org, sendika6.org, sendika7.org sitelerinin erişime engellenmesi ile ilgili olarak itirazlarda bulunulmuş; Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazı üzerine Sendika.Org adresine ilişkin engelleme Ekim 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı. Anayasa Mahkemesi’nin başvuruya ilişkin bir adım atmaması üzerine Avukat Tonguç Cankurt da “Artık tacize dönüşen sansür uygulamaları karşısındaki tavrı ise Anayasa Mahkemesi açısından bir varlık ve yokluk sorunudur” diyerek iki Ek Beyanda bulundu.

Bu baskı ve sansür dalgasına ilişkin olarak hukuk mücadelesinde bu kez daha geniş kapsamlı bir adım atılarak, Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yard. Doç. Dr. Kerem Altıparmak’la birlikte bir grup hukuk fakültesi öğrencisinin ortak çalışmasıyla bütün erişim engelleme kararlarına ilişkin itiraz başvuruları hazırlandı. İtirazlar Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği ve Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne 15 Ağustos, 2017 tarihinde, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği’ne ise 16 Ağustos, 2017 tarihinde sunuldu.

Yapılan itirazlarda genel hatlarıyla, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan ifade ve basın özgürlüğüne yönelik getirilen müdahalenin hukuki dayanaktan ve ölçülülükten uzak olması, müdahalenin demokratik toplum düzenine aykırı olduğu belirtilmiş, itiraz edilen kararların hepsinin gerekçesiz olduğu, ilgili yasada belirtilen usule aykırı olarak verildiği, kararların hiçbirinin Sendika.Org’a tebliğ edilmediği belirtilerek tüm bu usul ve yasaya aykırı kararların kaldırılması talep edilmiştir. Tüm dilekçelerde Sulh Ceza Hakimliklerinin Sendika.Org ile ilgili vermiş oldukları topyekûn erişim engelleme kararları ile ilgili olarak bu yaklaşımın “ormanda mangal yakarken ormanı da yakma gafletinde bulunan piknikçiden farklı” olmadığı da belirtilmiştir.

Yapılan bu itirazlardan olumlu netice alınamazsa hukuk mücadelesine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmak suretiyle devam edilecek, hızlı sonuç alınamazsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 2017 içinde toplu bir başvuru yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla arz edilir.

http://sendika61.org/2017/07/sendika-org-guinness-rekorlar-kitabina-basvurdu/

http://sendika61.org/2017/07/ingiliz-the-times-gazetesi-sendika-orga-yonelik-rekor-sansuru-yazdi/

Sendika.Org