Ocak 2016 istatistiği; Türkiye işçi sınıfı örgütsüz! – Ergün İşeri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “İşkollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ” yayınlandı.

30 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğin ekinde yer alan işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistiklerde geçmiş yıllara oranla çok büyük bir değişim yoktur.

Genel hatlarıyla bakıldığında, işçi sayısının bir önceki döneme (Temmuz 2015) göre yüzde 0,6 oranında azalmıştır.

1

Kayıtlı çalışan 12 milyon 663 bin 783 işçinin, yalnızca 11,96’sı sendikalıdır. Önceki döneme göre sendikalı işçi sayısı yüzde 5,95 oranında artarak, 1.514.053’e ulaşmıştır.

2

Toplam kayıtlı işçiler içindeki sendika üyesi işçilerin oranındaki artışta, çalışan işçi sayısındaki azalmanın da etkisinin bulunduğu söylenebilir.

İstatistiklerde, sendikaların durumu incelendiğinde oldukça ilginç verilere ulaşılmaktadır. Listede toplam 166 sendika yer almaktadır. Bu sendikalardan 55’i, yüzde 1 oranındaki işkolu barajını aşabilmiştir.

3

Sendikalı işçilerin yüzde 95,2’i (1.441.785) işkolu barajını aşan sendikalarda toplanmaktadır. İşkolu barajını aşamayan, 111 sendikadaki üye toplamı ise yüzde 4,8 düzeyindedir.

Yine bu çerçevede sendikalı işçilerin yüzde 96’sı üç konfederasyona (Türk-İş, Hak-İş ve DİSK) bağlı sendikaların üyeleridir. Dolayısıyla diğer konfederasyonlar ve bağımsız sendikalardaki üyelerin toplam içindeki oranı yüzde 4 ile sınırlı kalmaktadır.

İşkolu barajının en fazla aşılabildiği işkolu, 19 numaralı Savunma ve Güvenlik İşkolu olmuştur. Oransal olarak bakıldığında bu işkolundaki 9 sendikadan 5’i, yani yüzde 55,56’sı işkolu barajını aşabilmiştir. Buna karşılık, işkolu barajını aşabilen sendikaların sayısının en düşük olduğu işkolu ise 13 numaralı İnşaat İşkolu’dur. İşkolundaki 7 sendikadan sadece biri toplu iş sözleşmesi yetkisi alabilmektedir.

Sendika üyeleri bakımından işkolları değerlendirildiğin de ise en fazla sendikalı işçinin bulunduğu işkolu, yüzde 34 ile 9 numaralı Banka, Finans ve Sigortacılık İşkolu’dur. En az sendikalı işçinin bulunduğu işkolu ise, yüzde 2,71 oranı ile yine 13 numaralı İnşaat İşkolu olması şaşırtıcı değildir.

4

Sendikalı işçilerin en yoğun olarak yer aldığı üç konfederasyon ise sırasıyla yüzde 58 ile Türk-İş, yüzde 29 ile Hak-İş ve yüzde 10 ile DİSK’tir. Bir önceki döneme oranlandığında, Türk-İş üye sayısını artırmış olsa da toplam içindeki payı bir puan düşmüştür. Hak-İş geçmiş dönemlerdeki iktidar desteğiyle büyümesini bu dönemde de sürdürmüştür. Hak-İş’in toplam sendikalı içindeki oranı 2 puan artarak yüzde 29’a çıkmıştır. DİSK ise üye sayısını artırmakla beraber oransal olarak yüzde 10’da kalmıştır.

Son altı aylık dönem içinde 66 sendikada 10 bin dolayında üye kaybı yaşanmıştır. 69 sendikada ise 91 bini aşkın yeni üye kazanımı görülmüştür. 31 sendikanın üye sayısında hiçbir değişiklik görülmemiştir.

Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında bu tablo, Türkiye’yi kötünün en kötüsü sıralamasına yerleştirmektedir.

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur