“Alternatif Tıp” yönetmeliğe girdi

Sağlık alanında merdiven altı uygulamaların yolunu açacak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık alanında Ortaçağ’a dönüşün yolunu açacak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. “Alternatif Tıp” yöntemleri yasa yönetmelik meşrulaşıyor.

TTB Genel Sekreteri Şener, “Tıbbın alternatifi olmaz. Bu şarlatanlıktır. TTB bu yönetmeliğe dava açacak” derken ATO Genel Sekreteri Basa, “Yönetmeliğin amacı sağlık turizmine kapı açmak. Akla ziyan bu uygulamayı kabul etmiyoruz” dedi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği sağlık emekçilerinin tüm itirazlarına rağmen Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle sağlık alanında ortaçağa dönüş yaşanacağı dile getirilirken, TTB Genel Sekreteri Şener, “Tıbbın alternatifi olmaz. Tıbbın alternatifi büyücülüktür, şarlatanlıktır. TTB bu yönetmeliğe dava açacak” dedi.

Merdiven altı meşrulaşıyor

Uzun süredir sağlık emekçilerinin gündeminde olan ve tartışma yaratan yönetmelik ile ‘merdiven altı’ olarak isimlendirilen ve sağlık emekçilerinin ‘bilimsellikten uzak’ diyerek itiraz ettiği geleneksel yöntemler meşrulaştırıldı.
Yönetmeliğe göre, bakanlıkça Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu oluşturulacak. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında kurulacak ve 11 üyeden oluşacak olan komisyon, “uygulamalar ile ilgili yönlendirici, aydınlatıcı ve bilimsel çalışmalar yapmak ve yaptırmak, ihtiyaç duyulan konularda çalışma yapmak üzere alt komisyonlar kurmak” ile görevlendirildi.

TTB’den dava

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener ve Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Ebru Basa BirGün’e konuştu.

Prof. Dr. Özden Şener: Tıbbın alternatifi olmaz. Tıbbın alternatifi büyücülüktür, şarlatanlıktır. Bilimsel olarak kanıtlanmayan yöntemler ile gerçek bir tedavi sağlanamaz. Bilimsel olmayan eğitim üniversitelere ders adı altında yerleştirilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Piyasaya faydalı olmak adına Bakanlık tarafından hayata geçirilecek bu uygulamaya itiraz ediyoruz. Uzmanlık Dernekleri ile yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda bu yönetmelik için TTB olarak dava açacağız. Bilimsellikten uzak, ortaçağ zihniyetinin hortladığı bu yönetmeliğe itiraz ettiğimizin altını çizeceğiz.

Akla ziyan uygulama

Dr. Ebru Basa: Bilimsel olacağı iddia edilen ama bilimsellikten uzak bu uygulama kabul edilemez. ‘Geleneksel’ adı kullanılarak masumane bir uygulama gibi gösterilen bu yönetmelik ile sanki merdiven altı uygulamalar kontrol edilecekmiş gibi gösterilse de bu yönetmelik ile merdiven altı uygulamalar meşrulaşıyor. Bu yönetmeliğin bir diğer amacı da sağlık turizmine kapı açmak. Akla ziyan bu uygulamayı kabul etmiyoruz.

Uygulama sertifikası yetecek

Yönetmeliğe göre, uygulamalar, bakanlıkça yetkilendirilmiş ünite ile uygulama merkezlerinde “uygulama sertifikası” bulunan tabip ve sadece diş hekimliği alanında olmak üzere diş tabibi tarafından yapılabilecek. Temel eğitimi bulunan sağlık meslek mensupları merkez ve ünitelerde sertifikalı tabiplere uygulamada yardımcı olabilecek. Açılacak muayenehanelerde ücretlendirme ise bakanlıkça belirlenecek. Yönetmelik kapsamındaki sertifikalı eğitimler, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında, bakanlıkça yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilecek. Ayrıca  akupunktur, hipnoz ve refleksolojiyi de içine alan 15 geleneksel yöntem kullanılacak.

Sağlık turizmcilerine yarıyor

Yönetmelikle turizm belgeli konaklama tesislerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapılacağı klinikler açılmasına da olanak sağlandı. Yönetmelikte, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesislerinde, tesiste konaklayan ve sadece akut tedavisi tamamlanmış kişilere uygulanmak kaydıyla bakanlıkça uygun görülen uygulamalara yönelik birim, planlama kapsamında kurulabilir. Konaklama tesisinin bulunduğu ildeki özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki özel sağlık kuruluşları tarafından kendi kadro ve kapasitesinin kullanılması kaydıyla planlamadan istisna olarak konaklama tesislerinde birim olarak açılabilir” maddesi ise yönetmeliğin sağlık turizmcilerinin işine yaradığını gözler önüne serdi.

Kaynak: Birgün