İBB yine yargıdan döndü: İETT arazisinde inşaat planı iptal

Dubai Şeyhi El Maktum’a satışıyla gündeme gelen Levent İETT Garajı arazisinin ayrıcalıklı imar planı değişikliği bir kez daha iptal edildi. İBB yaptığı değişiklikle afet sonrası toplanma alanı olan bölgeyi inşaata açıyordu

iett garaj arazisiKamuoyunda Levent İETT Garajı arazisi olarak bilinen, Şişli ve Kağıthane ilçelerinde parselleri bulunan kamu arazisine ilişkin ayrıcalıklı imar planı değişikliği iptal edildi.  Şehir Plancıları Odası’nın (ŞPO) açtığı davada, İBB tarafından her mahkeme sürecinde içeriği korunarak onaylanan plan değişikliği iptal edildi.

2006 yılında İBB tarafından imar planı değiştirilerek Dubai Şeyhi El Maktum’a satılan arazide “prestij alan” adı altında Dubai Towers gökdelenlerinin önü açılmıştı. İnşaat yüksekliğinin serbest bırakıldığı arazide emsal de 3 olarak belirlenmişti. Buna göre 45 bin metrekare büyüklüğündeki arsaya 135 bin metrekare inşaat yapılabilecekti. Üstelik eğimden doğan bodrum katlar emsale dahil edilmemişti. Afet sonrası toplanma alanı olan arazide otel, iş merkezi, rezidans, ofis, alışveriş merkezi, restoran gibi binalar yer alacaktı.

İBB yargı tanımadı aynı planı onayladı

Sözkonusu plan, yakın çevresini olumsuz etkileyecek işlev ve yoğunluk değerleri içermesi, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarını göz ardı etmesi nedeni ile ŞPO tarafından dava edilmiş, Danıştay 6. Daire, 2009 yılında planın yürütmesini durdurmuştu. İBB, yürütmesi durdurulan planla aynı kararları içeren yeni bir plan değişikliğini 2010 yılında onamış, bu plan değişikliği de yargıya taşınmıştı.

Yargı kararlarını defalarca tanımayarak plan onaylama yetkisini hukuksuzca kullanan İBB, dava süreci devam etmekte olan plan değişikliğini içeriği aynen koruyarak 2012 yılında bir kez daha onaylamış, hülle ile yasal süreci atlatmaya çalışmıştı. ŞPO tarafından bir kez daha yargıya taşınan ayrıcalıklı imar planı değişikliği, İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin 11 Haziran’da aldığı kararla bir kez daha iptal edildi.

Sendika.Org