İMO: “İktidar kamu ihalesini istediğine verecek”

AKP’nin defalarca değiştirdiği Kamu İhale Kanunu’ndaki son değişiklik ile başbakanlık “yapım işleri”nde doğrudan ihale yapmadan alım yöntemine gidebilecek. İMO, “ihalesiz ihale dönemi”nin resmen başladığ��nı duyurdu

28 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Başbakanlık Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile başbakanlığın ihale yapmadan doğrudan alım yöntemiyle alabileceği temin kalemlerine “yapım işleri” de eklendi. Düzenlemeyle, güvenlik veya gizlilik içinde yürütülmesi, ihale yetkilisince uygun görülen mal-hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı ve yapım işleri ihale yapılmadan doğrudan temin edilebilecek.

İstediği kişiye istediği işi verecek

imoaciklama

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) konuyla ilgili dün (4 Haziran) bir basın toplantısı düzenledi. İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan tarafından yapılan açıklamada kamu ihale sisteminde artık “ihalesiz ihale” döneminin resmen başladığına dikkat çekildi. “Artık, idare, ‘doğrudan temin’ yöntemiyle, ilan yapmaksızın istediği kişiye, istediği yapım işini verebilecektir” diyen Ersan, son değişiklikle kamu ihalelerinde suiistimal, kayırmacılık ve haksız kazanç elde etmenin yasal zırha kavuştuğunu vurguladı.

AKP kanunu defalarca değiştirdi

AKP, milyar dolarlık kamu yatırımı ihalelerinin kimlere nasıl verileceğini düzenleyen Kamu İhale Kanunu’nda iktidarı boyunca 30’a yakın değişiklik yaptı. Kanun kapsamı dışında yapılacak ve kanun hükümlerine tabi olmayacak ihaleleri, yani “istisna hallerini” düzenleyen 3. maddeye yaptığı eklemelerle de “istisnaları” sürekli genişletti. Son bakanlar kurulu kararı ile de “doğrudan temin” yöntemini, yapım işlerini de kapsar hale getirdi ve herhangi bir kritere bağlı olmaksızın her alanda uygulanabilir kıldı.

Baş müteahhit Erdoğan

“Doğrudan temin”, idarenin, ihtiyaçlarını ilan yapmaksızın davet edilen isteklilerle idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yaparak doğrudan temin ettiği usul olarak tanımlanmakta.  Başbakanlık, yani aslında Tayyip Erdoğan, “doğrudan temin” yöntemiyle, ilan yapmaksızın istediği kişiye, istediği yapım işini verecek. Nasıl tespit edileceği belirsiz olan  “güvenlik veya gizlilik gerektiren” hallerin ne olduğunu da Erdoğan belirleyecek.

Büyük semayenin eli rahatlatılıyor

Ersan yaptığı açıklamada yapılan düzenlemelerle mimar ve mühendislerin sistem dışına itildiğini de vurguladı.  “İş Denetleme Belgesi” değerlendirme oranlarında yapılan değişiklikle, mühendis ve mimarların ihalelere girmesinin neredeyse imkânsız hale getirilerek büyük sermaye gruplarının elinin rahatlatıldığını da ifade etti.

Sendika.Org