İstanbul’un olimpiyat adaylığından çıkarılması çağrısı

Hükümetin Olimpiyat Oyunları’nın ideallerine aykırı davrandığı gerekçesiyle İstanbul’un olimpiyat oyunlarının ev sahipliğine dair aday listesinden çıkarılması istendi. İnternette imzaya açılan metin şöyle: 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne Acil Çağrı
Uluslarararası Olimpiyat Komitesi’nin değerli üyeleri;
Bu, tüm yaşlardan, sosyal ve politik arka planlardan, örgütlenme, ideoloji ve inançlardan İstanbulların acil çağrısıdır. Bu, İstanbul Kent Hareketleri / Habitat Ulusla arası Ağı’nın Halkevleri ile birlikte, kamuya ait bir parkın (Gezi Parkı) yıkılmasına karşı yükseltilen barışçıl bir direnişi bütün sınırları aşan miktarlarda göz yaşartıcı gaz, biber gazı bombaları, plastik mermi ve dahası gaz bombalarını silahsız insanları hedef alıp vurmak için mermi gibi kullanmak suretiyle orantısız güç kullanımı ile ezmekte inat eden bir hükümetin yaşam haklarını tehdit ettiği İstanbul kentinin yurttaşları adına yapmakta olduğu bir çağrıdır.
Şu ana kadar polis Taksim’deki barışçı protestolara 4 kez müdahale etmiş ve zorbaca güç kullanmıştır; bunların en sonuncusu bu sabah gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar 3 ölüm olayı olmuştur ve bu sabahki şiddetli saldırıdan sonra, daha fazla kayıp olmasından korkuyoruz. Direniş diğer kentlere de yayılmış ve tüm Türkiye’de 23 tanesi ağır olmak üzere on bine yakın insan yaralanmıştır. Barışçı toplantı ve gösteri hakkı, ifade hakkı, düşünme hakkı ve yaşam hakkı hükümet tarafından ezici biçimlerde ihlal edilmiştir (ve şu anda da ihlal edilmektedir).
Uluslarararası Olimpiyat Komitesi’nin değerli üyeleri; Olimpiyat Oyunlarının idealleri dostluk, barış, demokratik değerler ve özgürlüklere yaslanır. Sizlere polis tarafından kullanılan orantısız güç kullanımını kanıtlayan yüzlerce videodan sadece 3 tanesini gönderiyoruz; bunlar zorbalığın maddi kanıtlarıdır ve hükümetin Olimpiyatların ideallerini nasıl ihlal etmekte olduğunu kanıtlamak için yeterli deliller oluşturmaktadır.
İstanbul’un adaylık listesinde tutulması bu ideallerin üzerine biber gazı sıkılması demektir. İstanbul’un listede tutulması bu ideallerin bombalanması demektir. İstanbul’un listede tutulması Olimpiyatların ideallerine saygısızlıktır.
Bizler yaşamları tehdit altında olan İstanbullular olarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden, Olimpiyatların onuruna sahip çıkmak için İstanbul’u 2020 Olimpiyat adayları listesinden çıkartmasını rica ediyoruz.

Kent Hareketleri / HIC Ağı adına Halkevleri adına
Cihan Uzunçarşılı Baysal Çiğdem Çidamlı

Destekçi imzalar
KALYANİ MENON-SEN (Hindistan-feminist yazar)
RAHUL ROY (Hindistan-belgesel yönetmeni)
LEON MORENAS (Hindistan-şehir plancısı)
DEVAKI NAMBIAR (Hindistan-Kamu sağlığı vakfı)
HİNDİSTAN SOSYAL EYLEM FORUMU (700’ü aşkın örgütü ve insan hakları aktivistini temsil ediyor)